ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA

zawieszenie-postepowania

Zawieszenie postępowania – rodzaje Zawieszenie postępowania może być obligatoryjne, fakultatywne lub zależne od woli stron.  Obligatoryjne następuje z mocy prawa lub na mocy postanowienia sądu (z urzędu bądź na wniosek). Zgodnie z art. 173 kpc postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa w razie zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej. Siłą wyższa definiowana jest jako […]

POSTĘPOWANIE NAKAZOWE

postepowanie-nakazowe

Rozpoznanie sprawy w postępowaniu nakazowym jest pewnego rodzaju przywilejem, z którego wierzyciel może skorzystać, jeśli dysponuje odpowiednim materiałem dowodowym. Główne założenie postępowania nakazowego to właśnie wydanie nakazu zapłaty w sprawach, które nie budzą wątpliwości

ZADATEK

zadatek

Zadatkiem określamy zastrzeżenie umowne, które strony umieszczają celem umocnienia stosunku umownego. Zgodnie z nim jedna ze stron umowy wręcza drugiej najczęściej określoną sumę pieniężną, świadczenie to może mieć również postać rzeczową.

TYTUŁ EGZEKUCYJNY A TYTUŁ WYKONAWCZY

tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy

TYTUŁ EGZEKUCYJNY A TYTUŁ WYKONAWCZY   Wiele osób zapewne zetknęło się bezpośrednio lub pośrednio z postępowaniem egzekucyjnym. Dlatego właśnie w tym wpisie wyjaśnimy co różni tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy, czy są wobec siebie tożsame i co daje podstawę wierzycielowi do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Jest to istotne do Sprawy gospodarcze. Jako Kancelaria Prawna zdajemy sobie […]