Władza rodzicielska niepełnoletniej matki

władza rodzicielska niepełnoletniej matki

Władza rodzicielska niepełnoletniej matki Faktem jest, że niepełnoletniej matce nie przysługuje władza rodzicielska. Dzieje się tak, bowiem osoba, która nie ukończyła 18 roku życia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. Po ukończeniu 13 roku życia otrzymujemy ograniczoną zdolność do tych czynności. Pełną zdolność do tych czynności nabieramy dopiero po ukończeniu 18 roku życia, tj. […]

PRZYMUSOWA ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA – KIEDY POWSTAJE?

Co do zasady to małżonkowie mogą decydować o tym, jaki ustój majątkowy będzie ich łączył. Do wyboru mają kilka opcji, które wyszczególnione zostały w tym wpisie: Rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych. Wyjątkiem od tej ogólnej zasady jest jednak przymusowa rozdzielność majątkowa, która powstaje automatycznie. Z tego wpisu dowiesz się: Na czym w praktyce polega rozdzielność majątkowa? […]

CZY MOŻNA PODWYŻSZYĆ ALIMENTY NA DZIECKO?

Temida - CZY MOŻNA PODWYŻSZYĆ ALIMENTY NA DZIECKO?

Świadczenie alimentacyjne ma dostarczać uprawnionemu środki utrzymania i wychowania w sytuacji, w której nie jest on w stanie samodzielnie się utrzymać. Mają one również swoje uzasadnienie, gdy rodzice dziecka nie wychowują go wspólnie, co rodzi konieczność podziału kosztów utrzymania i wychowania potomka na pół. Właśnie dlatego alimenty najczęściej są płacone na rzecz dzieci. Wówczas to […]

JAK ZMIENIĆ NAZWISKO PO ROZWODZIE?

Jak zmienić nazwisko po rozwodzie

Osoba, która w wyniku rozwodu chce zmienić swoje dotychczasowe nazwisko przyjęte na skutek małżeństwa, zasadniczo ma na to trzy miesiące. Dzisiaj wyjaśnię, jakich formalności – krok po kroku – należy dopełnić, aby skutecznie zmienić swoje nazwisko po rozwodzie. Przy okazji tego tematu postaram się również rozwiać wątpliwości w zakresie tego, czy jeden z byłych małżonków ma prawo […]

RODZAJE MAŁŻEŃSKICH USTROJÓW MAJĄTKOWYCH

Rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych

Małżonków od chwili wstąpienia w związek małżeński łączy co do zasady ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza ona, że niemal każdy przedmiot nabyty w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Warto jednak wiedzieć, że wspólność i rozdzielność majątkowa (bardzo często kojarzona z intercyzą) to nie jedyne ustroje […]

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW?

Od czego zależy wysokość alimentów

Świadczenie alimentacyjne polega na dostarczaniu środków utrzymania (a w miarę potrzeby także środków wychowania) na rzecz osoby, która z uzasadnionych przyczyn nie jest w stanie sama się utrzymać. Najczęściej przybiera ono formę comiesięcznych wpłat pieniężnych. Wpłaca się je „do rąk” osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego (w najczęściej spotykanym przypadku, gdy osobą uprawnioną do alimentów jest […]