+48 574 515 742 | +48 58 354 10 88 | info@kancelaria-temida.com | ul. Lendziona 4E, 80-264 Gdańsk| Panel Klienta

Władza rodzicielska - pomoc prawna, adwokat Gdańsk

Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej

W celu pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, przeprowadzimy Cię przez całe postępowanie w możliwie najkrótszym czasie

Chcesz szybko ograniczyć lub pozbawić ojca/matkę dziecka władzy rodzicielskiej nad Waszym dzieckiem? Z naszą kancelarią to możliwe! Dzięki naszej Kancelarii, uzyskasz pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej bez zbędnego stresu i w możliwie najkrótszym czasie. Adwokat z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku podpowie Ci, co zrobić, żeby szybko i bez zbędnej zwłoki zakończyć z sukcesem sprawę.

 

 • Ojciec/matka dziecka nie opiekuje się dzieckiem należycie? 
 • Boisz się o Wasze dziecko w czasie, gdy przebywa u swojego ojca/matki?
 • Zauważyłaś/eś negatywne zachowanie u dziecka po wizycie u ojca/matki?
 • Dziecko nie chce chodzić na spotkania z ojcem/matką? Dowiedziałaś/eś się, że w czasie pobytu Twojego dziecka u ojca/matki dzieje się coś niepokojącego?

Co zyskujesz korzystając z naszej pomocy przy sprawach związanych z władzą rodzicielską?

 • Otrzymasz od nas pomoc prawną wraz z dokładną i szczegółową poradą prawną, w której omówimy wszelkie kwestie Twojej sprawy. Adwokat z naszej Kancelarii w Gdańsku odpowie na wszystkie Twoje pytania. 
 • Pomożemy w uzyskaniu wszelkich potrzebnych dokumentów do sprawy
 • Złożymy wniosek o pozbawienie lub o ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • Reprezentujemy w Sądzie, jesteśmy obecni na posiedzeniach Sądu razem z Tobą, więc nie będziesz sam! Dopilnujemy by dobro Twojego dziecka było chronione!
 • Sporządzamy wszelkie pisma procesowe, jak również apelacje i zażalenia od orzeczeń sądów I instancji i reprezentujemy Klientów w postępowaniach odwoławczych,
 • Pozostajemy z Tobą w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym. Możesz zadzwonić do adwokata z naszej Kancelarii w Gdańsku zawsze, gdy potrzebujesz rozmowy. Rozumiemy, że w sprawach rodzinnych bywają trudne chwile, w których potrzebne jest nasze wsparcie.
 • Dostaniesz dostęp do platformy on-line naszej Kancelarii w celu monitorowania Twojej sprawy. Będzie tam na bieżąco uaktualniany stan Twojej sprawy jak również będą tam udostępniane dokumenty. Gdy do Twojej sprawy zostanie dodany nowa informacja lub dokument (np. otrzymane z Sądu lub od przeciwnej strony pismo, protokół z rozprawy, wyrok etc.) otrzymasz maila z powiadomieniem. Będziesz miał/a dostęp do Twojej sprawy, jej statusu oraz wszelkich pism i informacji na jej temat 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu. Aplikacja mobilna naszej platformy jest również bezpłatnie dostępna w Google Play.  

Zadzwoń! Adwokat z naszej Kancelarii w Gdańsku doradzi i pomoże wybrać najlepszą dla Ciebie opcję.

Skorzystaj z naszego doświadczenia!

Pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej

Na czym polega pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej i kiedy może zostać zastosowane? Odpowiedź na te pytania staje się coraz bardziej istotna dla wielu rodzin. Środki te zawsze stosuje się w celu ochrony praw dziecka, a prawidłowe skorzystanie z nich przeważnie wymaga specjalistycznej pomocy prawnika zajmującego się sprawami rodzinnymi. Tym bardziej, że tłem dla spraw o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej przeważnie są trudne i nierzadko także dramatyczne wydarzenia. Ponadto instrumenty te bywają nadużywane, zwłaszcza w kontekście spraw rozwodowych. Co więc warto o nich wiedzieć?

Co to jest władza rodzicielska?

Władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków przysługujących rodzicom względem ich dziecka. Jej istotą jest możliwość decydowania o kierunku wychowania dziecka, jego edukacji oraz zarządzanie majątkiem małoletniego. Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Jeżeli jednak rodzice nie wywiązują się ze swoich obowiązków lub realizują je w sposób nieprawidłowy, to może nastąpić odebranie praw rodzicielskich, a więc ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Na czym polega ograniczenie władzy rodzicielskiej?

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że ograniczenie władzy rodzicielskiej może nastąpić wówczas, gdy zagrożone jest dobro dziecka. W praktyce ograniczenie władzy rodzicielskiej może polegać np. na określeniu czynności, jakie nie mogą być dokonywane przez rodziców bez zezwolenia sądu; poddaniu wykonywania władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego; zarządzeniu umieszczenia małoletniego w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej czy na zobowiązaniu rodziców do pracy z asystentem rodziny.

Sąd rodzinny ogranicza władzę rodzicielską z urzędu lub na wniosek. Jednocześnie wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej ma prawo sporządzić każdy, kto posiada wiedzę o tym, że dobro dziecka jest zagrożone przez postępowanie rodziców bądź jednego z nich. Jednak najczęściej wniosek ten sporządza rodzic lub instytucje państwowe, np. Policja lub pracownicy ośrodków pomocy społecznej. Zawsze warto zadbać o jego profesjonalne przygotowanie.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej – o czym warto pamiętać?

Pozbawienie władzy rodzicielskiej może nastąpić wówczas, gdy władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka. Sąd rodzinny może pozbawić władzy rodzicielskiej jednego lub obydwoje rodziców. Bez wątpienia jest to najdalej idący środek ochrony praw dziecka, stosowny wówczas, gdy inne rozwiązania zawiodą. Także w tym wypadku wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich najczęściej składa jeden z rodziców bądź instytucje państwowe. Sąd ma prawo także zainicjować stosowne postępowanie z urzędu, gdy tylko dowie się o zaistnieniu podstaw do pozbawienia władzy rodzicielskiej.