PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

przedawnienie-roszczen

Czym jest? Przedawnienie roszczeń to nic innego jak upływ zastrzeżonego przez ustawodawcę terminu, czego skutkiem jest możliwości uchylenia się od zaspokojenia roszczenia. Bardzo istotne jest, że przedawnieniu ulegają wyłącznie roszczenia majątkowe, ale również nie wszystkie. Istnieją bowiem wyjątki wyłączające przedawnienie określonych roszczeń majątkowych. Dla przykładu są to roszczenie o zniesienie współwłasności. Zgodnie z art. 117 […]

NIEZBĘDNE KOSZTY PROCESU

niezbedne-koszty-procesu

Niezbędne koszty procesu Niezbędne koszty procesu prowadzonego przez stronę osobiście to: poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz zwrot wartości zarobku. O jaki zarobek chodzi? o ten utracony wskutek stawiennictwa w sądzie. Jaka kwota? Co istotne suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego […]

Władza rodzicielska niepełnoletniej matki

władza rodzicielska niepełnoletniej matki

Władza rodzicielska niepełnoletniej matki Faktem jest, że niepełnoletniej matce nie przysługuje władza rodzicielska. Dzieje się tak, bowiem osoba, która nie ukończyła 18 roku życia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. Po ukończeniu 13 roku życia otrzymujemy ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych nabieramy dopiero po ukończeniu 18 roku życia, tj. […]

JAK UNIEWAŻNIĆ TESTAMENT?

Zgodnie ze swoją literalną definicją testament to rozporządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Serdecznie zapraszam do lektury artykułu, z którego dowiesz się, jak unieważnić testament, który podlega wykonaniu (ponieważ spadkodawca już zmarł) oraz taki, który sporządzono, ale testator chce zmienić jego treść. Przeczytaj także: Rodzaje testamentów i ich ważność. Kiedy testament jest nieważny? Artykuł 945 […]

PRZYMUSOWA ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA – KIEDY POWSTAJE?

Co do zasady to małżonkowie mogą decydować o tym, jaki ustój majątkowy będzie ich łączył. Do wyboru mają kilka opcji, które wyszczególnione zostały w tym wpisie: Rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych. Wyjątkiem od tej ogólnej zasady jest jednak przymusowa rozdzielność majątkowa, która powstaje automatycznie. Z tego wpisu dowiesz się: Na czym w praktyce polega rozdzielność majątkowa? Kiedy pomiędzy małżonkami […]

CZY MOŻNA PODWYŻSZYĆ ALIMENTY NA DZIECKO?

Temida - CZY MOŻNA PODWYŻSZYĆ ALIMENTY NA DZIECKO?

Świadczenie alimentacyjne ma dostarczać uprawnionemu środki utrzymania i wychowania w sytuacji, w której nie jest on w stanie samodzielnie się utrzymać. Mają one również swoje uzasadnienie, gdy rodzice dziecka nie wychowują go wspólnie, co rodzi konieczność podziału kosztów utrzymania i wychowania potomka na pół. Właśnie dlatego alimenty najczęściej są płacone na rzecz dzieci. Wówczas to […]

JAK ODRZUCIĆ SPADEK W IMIENIU DZIECKA?

Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka

Dzieci nie mogą zasadniczo samodzielnie zarządzać swoim majątkiem, co nie oznacza, że nie mogą go posiadać. Często bowiem zdarza się tak, że stają się one właścicielami poprzez dziedziczenie. Takie okoliczności nie budzą większych problemów, jeśli w skład masy spadkowej wchodzą rzeczy, prawa czy nieruchomości, które są dla spadkobiercy korzystne. Jednak co w sytuacji, gdy spadek […]

WYKONAWCA TESTAMENTU

wykonawca-testamentu-czym-sie-zajmuje

WYKONAWCA TESTAMENTU – KTO TO JEST I CZYM SIĘ ZAJMUJE? Kto może zostać wykonawcą testamentu? Wykonawcą testamentu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która została wyraźnie wskazana przez spadkodawcę w testamencie. To może, ale nie musi być osoba z grona spadkobierców. Wykonawca testamentu ma prawo nie zgodzić się na […]

JAK ZMIENIĆ NAZWISKO PO ROZWODZIE?

Jak zmienić nazwisko po rozwodzie

Osoba, która w wyniku rozwodu chce zmienić swoje dotychczasowe nazwisko przyjęte na skutek małżeństwa, zasadniczo ma na to trzy miesiące. Dzisiaj wyjaśnię, jakich formalności – krok po kroku – należy dopełnić, aby skutecznie zmienić swoje nazwisko po rozwodzie. Przy okazji tego tematu postaram się również rozwiać wątpliwości w zakresie tego, czy jeden z byłych małżonków ma prawo […]

NA CZYM POLEGA UMOWA DOŻYWOCIA?

Na czym polega umowa dożywocia

Umowa dożywocia to ciekawa konstrukcja prawna, uregulowana w Kodeksie cywilnym. Choć w obecnych czasach stosuje się ją coraz rzadziej, mimo wszystko odgrywa znaczącą rolę. Zwłaszcza w stosunkach rodzinnych, gdy starsze pokolenie decyduje się jeszcze za życia uregulować kwestię własności nieruchomości wchodzącej w skład majątku. Jeśli zastanawiasz się, na czym polega umowa dożywocia, kiedy warto z niej […]