ALIMENTY NA RODZICA

andre-ouellet-FzECg2eNhj4-unsplash

Polskie prawo jest sformułowane w taki sposób, że obowiązek dostarczania środków utrzymania oraz wychowania obciąża krewnych w linii prostej, więc również dzieci względem rodziców

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

j-w-Ju-ITc1Cc0w-unsplash

Postępowanie zabezpieczające pełni funkcję pomocniczą w stosunku do postępowania rozpoznawczego. Jego celem jest tymczasowa ochrona prawna, która ma zapobiec dalszym posunięciom pozwanego/dłużnika, które mogłyby utrudnić późniejsze zaspokojenie roszczeń powoda.

ZADATEK

scott-graham-OQMZwNd3ThU-unsplash

Zadatkiem określamy zastrzeżenie umowne, które strony umieszczają celem umocnienia stosunku umownego. Zgodnie z nim jedna ze stron umowy wręcza drugiej najczęściej określoną sumę pieniężną, świadczenie to może mieć również postać rzeczową.

MEDIACJA

krakenimages-376KN_ISplE-unsplash

Mediacją określamy procedurę załatwiania sporów, w sytuacji gdy strony nie mogą uregulować sporu w bezpośrednich rokowaniach, wówczas pomocne okazuje się pośrednictwo innego podmiotu, którego zadaniem jest udzielenia stronom rad i wskazówek.

Na wstępie należy zaznaczyć, że mediacja jest dobrowolna, trudno byłoby sobie wyobrazić mediację, do której strony zostały zmuszone. W takiej sytuacji jej cel nie miałby cienia szans na zrealizowanie.

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU LUB ODRZUCENIU SPADKU

eli-solitas-q6e4zwgtUcM-unsplash

Zgodnie z art. 1012 k.c. spadkobierca ma trzy możliwości:

– może spadek przyjąć bez ograniczenia odpowiedzialności za długi

– może spadek przyjąć z ograniczeniem odpowiedzialności za długi

– oraz może spadek odrzucić (w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, a brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.