KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM?

mathilde-langevin-r2KSbxCVlxU-unsplash

W rodzinie zastępczej dziecko pozostaje czasowo i zwykle dotyczy dzieci, których rodzice mają zawieszoną lub ograniczoną władzę rodzicielską, dlatego że w tych przypadkach dziecko nie może zostać adoptowane. Celem tej instytucji jest zapewnienie dziecku opieki i wychowania do czasu, gdy rodzice prawni będą mieli odpowiednie warunki do wychowywania i opieki nad swoim dzieckiem.

PRAWO KANONICZNE A POZEW O ROZWÓD

beatriz-perez-moya-M2T1j-6Fn8w-unsplash

Oczywistym jest, że otrzymanie pozwu o rozwód nie należy do komfortowych przeżyć dla nikogo. Co jednak, kiedy taki pozew trafia do skrzynki na listy katolika? Niejedna osoba podlegająca prawu kanonicznemu otrzymała już pozew o rozwód, najczęściej osoby głęboko wierzące wcale nie chcą się na niego godzić.