NA CZYM POLEGA UMOWA DOŻYWOCIA?

Na czym polega umowa dożywocia

Umowa dożywocia to ciekawa konstrukcja prawna, uregulowana w Kodeksie cywilnym. Choć w obecnych czasach stosuje się ją coraz rzadziej, mimo wszystko odgrywa znaczącą rolę. Zwłaszcza w stosunkach rodzinnych, gdy starsze pokolenie decyduje się jeszcze za życia uregulować kwestię własności nieruchomości wchodzącej w skład majątku. Jeśli zastanawiasz się, na czym polega umowa dożywocia, kiedy warto z niej […]

RODZAJE MAŁŻEŃSKICH USTROJÓW MAJĄTKOWYCH

Rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych

Małżonków od chwili wstąpienia w związek małżeński łączy co do zasady ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza ona, że niemal każdy przedmiot nabyty w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Warto jednak wiedzieć, że wspólność i rozdzielność majątkowa (bardzo często kojarzona z intercyzą) to nie jedyne ustroje […]

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW?

Od czego zależy wysokość alimentów

Świadczenie alimentacyjne polega na dostarczaniu środków utrzymania (a w miarę potrzeby także środków wychowania) na rzecz osoby, która z uzasadnionych przyczyn nie jest w stanie sama się utrzymać. Najczęściej przybiera ono formę comiesięcznych wpłat pieniężnych. Wpłaca się je „do rąk” osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego (w najczęściej spotykanym przypadku, gdy osobą uprawnioną do alimentów jest […]

SPIS CZY WYKAZ INWENTARZA?

marissa-grootes-N9uOrBICcjY-unsplash

Od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o spadku liczony jest sześciomiesięczny termin, w którym może on złożyć oświadczenie o jego przyjęciu lub odrzuceniu.  Spadek można przyjąć wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Przy czym zaniechanie złożenia oświadczenia w ww. terminie skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że za ewentualne długi spadkowe spadkobierca odpowie […]

UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI A PODATEK OD SPADKU

matt-bennett-78hTqvjYMS4-unsplash

Zdarza się, że opiekę sprawuje ktoś z dalszej rodziny bądź osoba całkowicie niespokrewniona. Sytuacja ta jest o tyle przykra, że w momencie spadkobrania, jeśli chory uwzględnił tę osobę w testamencie często znajdzie się ona w III grupie podatkowej. Czy można jakoś uniknąć konieczności płacenia tego podatku?