RODZAJE MAŁŻEŃSKICH USTROJÓW MAJĄTKOWYCH

Rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych

Małżonków od chwili wstąpienia w związek małżeński łączy co do zasady ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza ona, że niemal każdy przedmiot nabyty w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzi w skład ich majątku wspólnego. Warto jednak wiedzieć, że wspólność i rozdzielność majątkowa (bardzo często kojarzona z intercyzą) to nie jedyne ustroje […]

PRAWO KANONICZNE A POZEW O ROZWÓD

beatriz-perez-moya-M2T1j-6Fn8w-unsplash

Oczywistym jest, że otrzymanie pozwu o rozwód nie należy do komfortowych przeżyć dla nikogo. Co jednak, kiedy taki pozew trafia do skrzynki na listy katolika? Niejedna osoba podlegająca prawu kanonicznemu otrzymała już pozew o rozwód, najczęściej osoby głęboko wierzące wcale nie chcą się na niego godzić.