prawo-kanoniczne-a-rozwod

PRAWO KANONICZNE A ROZWÓD

Oczywistym jest, że otrzymanie pozwu o rozwód nie należy do komfortowych przeżyć dla nikogo. Co jednak, kiedy taki pozew trafia do skrzynki na listy katolika?

Niejedna osoba podlegająca prawu kanonicznemu otrzymała już pozew o rozwód, jednak zdarza się, że  osoby głęboko wierzące wcale nie chcą się na niego godzić.

 

Co wtedy?

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że nie istnieje pojęcie „rozwód kościelny”. Zatem nawet, jeżeli zgodnie z wolą jednego z małżonków sąd orzeknie rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód – nie będzie to miało wpływu na sytuację małżonków w prawie kanonicznym, bowiem zgodnie z nim małżeństwo ślubuje się na dobre i na złe, jest nierozerwalne.

Prawo kanoniczne przewiduje natomiast instytucje unieważnienia małżeństwa.

 

Jak stwierdzić nieważność małżeństwa kościelnego?

Jeden z małżonków musi wnieść skargę do sądu kościelnego, taki sąd znajduje się w każdej diecezji przy kurii diecezjalnej. Zasady działania sądu kościelnego nie są w żaden sposób związane z prawem krajowym. Sprawy rozpatrywane są na podstawie prawa kanonicznego. Zatem rozwód cywilny nie jest tożsamy i nie powoduje unieważnienia małżeństwa kościelnego i odwrotnie.

 

Co może być przesłanką unieważnienia małżeństwa kościelnego?

  • wady umowy małżeńskiej,

  • wady obrzędu,

  • wiek (14 lat dla kobiety, 16 lat dla mężczyzny),

  • pokrewieństwo (niedopuszczalne są małżeństwa pomiędzy krewnymi do 4 stopnia w linii bocznej),

  • powinowactwo,

  • różna wiara,

  • impotencja,

  • wieczysty publiczny ślub czystości,

  • podstęp,

  • powód natury psychicznej.

Istnieje też tzw. małżeństwo niedopełnione, dyspensa od małżeństwa zawartego, a niedopełnionego w dzisiejszych czasach zachodzi bardzo rzadko.

Zgodnie z Kan. 1698 § 1 tylko Stolica Apostolska rozpoznaje fakt niedopełnienia małżeństwa i istnienie słusznej przyczyny do udzielenia dyspensy. Taka dyspensa udzielana jest przez samego Papieża.

Biorąc pod uwagę powyższe należy zauważyć, że rozwód cywilny nie stanowi żadnego „zagrożenia” dla instytucji małżeństwa w świetle prawa kanonicznego, ponieważ wobec niego taki rozwód jest nieważny.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:

58 354 10 88 lub kom. 784 576 666 oraz 661 105 677 email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!

Umów się na poradę w Kancelarii, wideoporadę lub poradę telefoniczną!