prawo-kanoniczne-a-rozwod

Rozwód według prawa kanonicznego

Oczywistym jest, że otrzymanie pozwu o rozwód nie należy do komfortowych przeżyć dla nikogo. Co jednak, kiedy taki pozew trafia do skrzynki na listy katolika?

Niejedna osoba podlegająca prawu kanonicznemu otrzymała już pozew o rozwód, jednak zdarza się, że  osoby głęboko wierzące wcale nie chcą się na niego godzić.

Może Cię zainteresować: Rozwód za porozumieniem stron: 3 zalety i wady

Co wtedy?

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że nie istnieje pojęcie „rozwód kościelny”. Zatem nawet, jeżeli zgodnie z wolą jednego z małżonków sąd orzeknie rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód – nie będzie to miało wpływu na sytuację małżonków w prawie kanonicznym, bowiem zgodnie z nim małżeństwo ślubuje się na dobre i na złe, jest nierozerwalne.

Prawo kanoniczne przewiduje natomiast instytucje unieważnienia małżeństwa.

Jak stwierdzić nieważność małżeństwa kościelnego?

Jeden z małżonków musi wnieść skargę do sądu kościelnego, taki sąd znajduje się w każdej diecezji przy kurii diecezjalnej. Zasady działania sądu kościelnego nie są w żaden sposób związane z prawem krajowym. Sprawy rozpatrywane są na podstawie prawa kanonicznego. Zatem rozwód cywilny nie jest tożsamy i nie powoduje unieważnienia małżeństwa kościelnego i odwrotnie.

Co może być przesłanką unieważnienia małżeństwa kościelnego?

  • wady umowy małżeńskiej,

  • wady obrzędu,

  • wiek (14 lat dla kobiety, 16 lat dla mężczyzny),

  • pokrewieństwo (niedopuszczalne są małżeństwa pomiędzy krewnymi do 4 stopnia w linii bocznej),

  • powinowactwo,

  • różna wiara,

  • impotencja,

  • wieczysty publiczny ślub czystości,

  • podstęp,

  • powód natury psychicznej.

Istnieje też tzw. małżeństwo niedopełnione, dyspensa od małżeństwa zawartego, a niedopełnionego w dzisiejszych czasach zachodzi bardzo rzadko.

Zgodnie z Kan. 1698 § 1 tylko Stolica Apostolska rozpoznaje fakt niedopełnienia małżeństwa i istnienie słusznej przyczyny do udzielenia dyspensy. Taka dyspensa udzielana jest przez samego Papieża.

Biorąc pod uwagę powyższe należy zauważyć, że rozwód cywilny nie stanowi żadnego „zagrożenia” dla instytucji małżeństwa w świetle prawa kanonicznego, ponieważ wobec niego taki rozwód jest nieważny.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii: adwokat od rozwodów Gdańsk

 

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.