przeszkody-w-zawarciu-malzenstwa

Przeszkody w zawarciu małżeństwa

Poniższy artykuł przedstawi Ci przeszkody w zawarciu małżeństwa, które regulują przepisy prawa. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat małżeństw, zapraszamy do pozostałych naszych wpisów z zakresu prawa rodzinnego, m. in.: POWINOWACTWO A ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI oraz PRZESŁANKI ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA oraz INTERCYZA W TRAKCIE MAŁŻEŃSTWA

Wiek – jako przeszkoda. Jaki jest minimalny wiek do zawarcia małżeństwa?

Pierwszą przeszkodą do zawarcia małżeństwa jest – wiek. Dotyczy to zarówno kobiet i mężczyzn. Małżeństwo może zostać zawarte przez ww. osoby, jeżeli ukończyły one 18 lat. Oczywiście dopuszczalne jest zawarcie małżeństwa przez kobietę, która ukończyła 16 lat i uzyskała zezwolenie sądu opiekuńczego.

Przyjęta przez ustawodawcę granica wieku jest związana z dojrzałością emocjonalną, której trudno oczekiwać od osoby małoletniej. Dlatego jeśli pełną zdolność do czynności prawnych uzyskują osoby z chwilą ukończenia 18 lat (art. 11 k.c.), to tym bardziej granica taka powinna dotyczyć zawarcia małżeństwa.

Jak uzyskać zezwolenie na zawarcie małżeństwa?

Postępowanie dotyczące udzielenia zezwolenia na zawarcie związku małżeńskiego odbywa się w trybie nieprocesowym. Zgodnie z art. 561 § 1 k.p.c. zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie, która nie ukończyła 18 lat, udziela sąd opiekuńczy na jej wniosek. Takie postanowienie o udzieleniu zezwolenia staje się skuteczne z chwilą uprawomocnienia się i nie może być zmienione ani uchylone. Oznacza to, że na takie postanowienie nie przysługuje środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia (art. 363 § 1 k.p.c.). Niedopuszczalna jest zmiana lub też uchylenie prawomocnego postanowienia sądu.

Ciąża jako ważny powód

Jednym z istotnych powodów o których mówi art. 10 § 1 zd. 2 k.r.o. zalicza się ciążę kobiety, która nie ukończyła 18 lat: “Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.”

W żadnym przypadku sąd nie może udzielić zezwolenia kobiecie, która nie ukończyła 16 lat. Kolejną przesłanką pozytywną do udzielenia zezwolenia stanowi pozytywna prognoza co do prawidłowego funkcjonowania założonej rodziny.

Skontaktuj się z naszą kancelarią, aby rozwiać swoje wszelkie wątpliwości w zakresie prawa rodzinnego. Zapoznaj się z ofertą: adwokat rodzinny Gdańsk

Kto ma legitymację procesową odnośnie unieważnienia małżeństwa w powodu przeszkody wieku?

W art. 10 § 2 k.r.o. ustawodawca określił legitymację procesową w sprawie o unieważnienie małżeństwa z powodu przeszkody wieku. Czynna legitymacja procesowa przysługuje każdemu z małżonków, a bierna drugiemu z małżonków. Powództwo może wytoczyć także prokurator (art. 22 k.r.o.). w tym ostatnim przypadku pozwanymi są oboje małżonkowie, pomiędzy którymi występuje współuczestnictwo konieczne oraz jednolite.

Kiedy nie można unieważnić małżeństwa?

Na podstawie art. 10 § 3 k.r.o. nie można unieważnić małżeństwa z powodu braku przepisanego wieku, jeżeli małżonek przed wytoczeniem powództwo ten wiek osiągnął. Chwilą wytoczenia powództwa jest chwila wniesienia pozwu do sądu. Bierze się pod uwagę stan faktyczny z chwili orzekania.

Kiedy mąż nie może żądać unieważnienia małżeństwa z powodu wieku?

Zgodnie z art. 10 § 4 k.r.o. unieważnienia małżeństwa z powodu przepisanego wieku nie może żądać mąż, jeżeli kobieta zaszła w ciążę. Bez znaczenia jest tu fakt, czy nastąpiło to przed czy po zawarciu małżeństwa, tylko żeby ciąża istniała w czasie trwania małżeństwa.

 

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.