Mec. Matylda Pruchniewska-Inowłodzka – właścicielka Kancelarii, adwokat, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistka w zagadnieniach prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego i gospodarczego.

Czego nie robić w trakcie rozwodu?

Czego nie robić w trakcie rozwodu

Jakiś czas temu udało Ci się podjąć decyzję o rozwodzie i właśnie czekasz na pierwszą rozprawę? A może zdecydowałeś się na rozwód z orzekaniem o winie i jedna rozprawa nie wystarczyła, dlatego oczekujesz na termin kolejnej? Niestety, wiele osób popełnia błędy w trakcie postępowania rozwodowego. Niektóre z nich mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Dowiedz się, czego nie robić w trakcie rozwodu.

Testament allograficzny – można go sporządzić u adwokata?

testament-u-adwokata

W polskim prawie spadkowym istnieje kilka rodzajów testamentów, które dzielimy na testamenty zwykłe oraz testamenty szczególne. Testamenty zwykłe można sporządzić w dowolnym czasie i przez każdą osobę, która posiada zdolność do czynności prawnych. Czym jest testament allograficzny i czy można go sporządzić u adwokata lub radcy prawnego? Do testamentów zwykłych zalicza się:  testament notarialny sporządza […]

Korzystanie z mieszkania zmarłego

korzystanie z mieszkania zmarłego

Korzystanie z mieszkania zmarłego – jak to wygląda? Spadek po bliskiej osobie potrafi nieprawdopodobnie zmienić sytuację majątkową. Nawet, jeśli spadkodawca wcześniej rozporządził majątkiem spadkowym na wypadek śmierci pozostawiając testament, chwilę po tak trudnym wydarzeniu nie jesteśmy w stanie dzielić spadku poprzez sądowy lub notarialny dział spadku. Stąd też prawo spadkowe Gdańsk przewiduje wówczas zabezpieczenie naszych […]

Rozdzielność majątkowa małżonków a dziedziczenie

rozdzielnosc-majtkowa-malzenska-a-dziedziczenie

Temat umowy majątkowej małżeńskiej, czyli intercyzy, to rozwiązanie, które budzi niezwykle skrajne emocje. Jedni uważają ją za przejaw zdrowego rozsądku, inni za brak zaufania. Niemniej jest to coraz częstsze rozwiązanie i z tego względu warto mu się przyjrzeć. Również ze względu na ustalenie czy rozdzielność majątkowa małżonków ma wpływ na dziedziczenie. Przeczytaj także: Rodzaje małżeńskich […]

Przedawnienie roszczeń

przedawnienie-roszczen

Czym jest przedawnienie roszczeń? Przedawnienie roszczeń to nic innego jak upływ zastrzeżonego przez ustawodawcę terminu dla dochodzenia roszczenia (świadczenia), czego skutkiem jest możliwość uchylenia się od jego zaspokojenia. Bardzo istotne jest, że przedawnieniu ulegają wyłącznie roszczenia majątkowe, ale również nie wszystkie. Istnieją bowiem wyjątki wyłączające przedawnienie określonych roszczeń majątkowych. Dla przykładu są to roszczenie o […]

Niezbędne koszty procesu

niezbedne-koszty-procesu

Niezbędne koszty procesu cywilnego prowadzonego przez stronę osobiście to: poniesione przez stronę koszty sądowe oraz postępowania, takie jak koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony takie jak: koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego. O jaki zarobek chodzi? o ten utracony wskutek stawiennictwa w sądzie. Przeczytaj także: Czy adwokat […]

Władza rodzicielska niepełnoletniej matki

władza rodzicielska niepełnoletniej matki

Władza rodzicielska niepełnoletniej matki Faktem jest, że niepełnoletniej matce nie przysługuje władza rodzicielska. Dzieje się tak, bowiem osoba, która nie ukończyła 18 roku życia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. Po ukończeniu 13 roku życia otrzymujemy ograniczoną zdolność do tych czynności. Pełną zdolność do tych czynności nabieramy dopiero po ukończeniu 18 roku życia, tj. […]