Mec. Matylda Pruchniewska-Inowłodzka – właścicielka Kancelarii, adwokat, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, specjalistka w zagadnieniach prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego i gospodarczego.

ZNIESIENIE SEPARACJI

Separacja – faktyczny lub formalny stan w małżeństwie polegający na rozkładzie pożycia małżeńskiego. Separacja faktyczna nie pociąga za sobą skutków prawnych. Separacja formalna jest instytucją prawną orzekaną przez sąd na wniosek jednego lub obojga małżonków. W odróżnieniu od rozwodu separacja nie rozwiązuje związku małżeńskiego...

ZAWIESZENIE POSTĘPOWANIA

Zawieszenie postępowania – rodzaje Zawieszenie postępowania może być obligatoryjne, fakultatywne lub zależne od woli stron.  Obligatoryjne następuje z mocy prawa lub na mocy postanowienia sądu (z urzędu bądź na wniosek). Zgodnie z art. 173 kpc postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa w razie zaprzestania czynności...

ZAWIERANIE UMOWY PRZEZ INTERNET

Zawieranie umowy przez Internet W dzisiejszych czasach większość z Nas korzysta z dobrodziejstw Internetu. Również obecnie panująca pandemia wpłynęła na to, że coraz więcej ludzi przenosi swoje życie do Internetu. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetowych platform aukcyjnych to już codzienność. Poprzez kliknięcie myszy dochodzi codziennie...

ZASADA RÓWNEJ STOPY ŻYCIOWEJ W ALIMENTACH

Zgodnie z orzecznictwem zasadą jest, że dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami niezależnie od tego czy żyją z nimi wspólnie, czy też prowadzą oddzielne życie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami...

ZAGINIĘCIE DZIECKA I PORWANIA RODZICIELSKIE

Warto obalić bardzo powszechny mit, jakoby przed zgłoszeniem zdarzenia konieczne było odczekanie 24 lub nawet 48 godzin od momentu zaginięcia. Zaginięcie należy zgłosić jak najszybciej, można to zrobić w dowolnej jednostce policji...

ZADATEK

Zadatkiem określamy zastrzeżenie umowne, które strony umieszczają celem umocnienia stosunku umownego. Zgodnie z nim jedna ze stron umowy wręcza drugiej najczęściej określoną sumę pieniężną, świadczenie to może mieć również postać rzeczową...

ZACHOWEK – CO TO JEST, KOMU PRZYSŁUGUJE I JAK GO OBLICZYĆ?

Zainteresowanie tematyką zachowku nie słabnie, a pytania i wątpliwości dotyczące spraw o zachowek budzą spore emocje. Dlatego bez zbędnego przeciągania zapraszamy do przeczytania poniższego wpisu, w którym jako Kancelaria Prawna w Gdańsku odpowiemy czym jest zachowek, komu się należy oraz jak go obliczyć. Zapraszamy również do wpisu...

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

Postępowanie zabezpieczające pełni funkcję pomocniczą w stosunku do postępowania rozpoznawczego. Jego celem jest tymczasowa ochrona prawna, która ma zapobiec dalszym posunięciom pozwanego/dłużnika, które mogłyby utrudnić późniejsze zaspokojenie roszczeń powoda...

Wykonawca testamentu – kto to jest i czym się zajmuje?

Wykonawcą testamentu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która została wyraźnie wskazana przez spadkodawcę w testamencie...