PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

przedawnienie-roszczen

Czym jest? Przedawnienie roszczeń to nic innego jak upływ zastrzeżonego przez ustawodawcę terminu, czego skutkiem jest możliwości uchylenia się od zaspokojenia roszczenia. Bardzo istotne jest, że przedawnieniu ulegają wyłącznie roszczenia majątkowe, ale również nie wszystkie. Istnieją bowiem wyjątki wyłączające przedawnienie określonych roszczeń majątkowych. Dla przykładu są to roszczenie o zniesienie współwłasności. Zgodnie z art. 117 […]

NIEZBĘDNE KOSZTY PROCESU

niezbedne-koszty-procesu

Niezbędne koszty procesu Niezbędne koszty procesu prowadzonego przez stronę osobiście to: poniesione przez stronę koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz zwrot wartości zarobku. O jaki zarobek chodzi? o ten utracony wskutek stawiennictwa w sądzie. Jaka kwota? Co istotne suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego […]

NA CZYM POLEGA UMOWA DOŻYWOCIA?

Na czym polega umowa dożywocia

Umowa dożywocia to ciekawa konstrukcja prawna, uregulowana w Kodeksie cywilnym. Choć w obecnych czasach stosuje się ją coraz rzadziej, mimo wszystko odgrywa znaczącą rolę. Zwłaszcza w stosunkach rodzinnych, gdy starsze pokolenie decyduje się jeszcze za życia uregulować kwestię własności nieruchomości wchodzącej w skład majątku. Jeśli zastanawiasz się, na czym polega umowa dożywocia, kiedy warto z niej […]