JAK UNIEWAŻNIĆ TESTAMENT?

Zgodnie ze swoją literalną definicją testament to rozporządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci. Serdecznie zapraszam do lektury artykułu, z którego dowiesz się, jak unieważnić testament, który podlega wykonaniu (ponieważ spadkodawca już zmarł) oraz taki, który sporządzono, ale testator chce zmienić jego treść. Przeczytaj także: Rodzaje testamentów i ich ważność. Kiedy testament jest nieważny? Artykuł 945 […]

JAK ODRZUCIĆ SPADEK W IMIENIU DZIECKA?

Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka

Dzieci nie mogą zasadniczo samodzielnie zarządzać swoim majątkiem, co nie oznacza, że nie mogą go posiadać. Często bowiem zdarza się tak, że stają się one właścicielami poprzez dziedziczenie. Takie okoliczności nie budzą większych problemów, jeśli w skład masy spadkowej wchodzą rzeczy, prawa czy nieruchomości, które są dla spadkobiercy korzystne. Jednak co w sytuacji, gdy spadek […]

WYKONAWCA TESTAMENTU

wykonawca-testamentu-czym-sie-zajmuje

WYKONAWCA TESTAMENTU – KTO TO JEST I CZYM SIĘ ZAJMUJE? Kto może zostać wykonawcą testamentu? Wykonawcą testamentu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która została wyraźnie wskazana przez spadkodawcę w testamencie. To może, ale nie musi być osoba z grona spadkobierców. Wykonawca testamentu ma prawo nie zgodzić się na […]

NA CZYM POLEGA UMOWA DOŻYWOCIA?

Na czym polega umowa dożywocia

Umowa dożywocia to ciekawa konstrukcja prawna, uregulowana w Kodeksie cywilnym. Choć w obecnych czasach stosuje się ją coraz rzadziej, mimo wszystko odgrywa znaczącą rolę. Zwłaszcza w stosunkach rodzinnych, gdy starsze pokolenie decyduje się jeszcze za życia uregulować kwestię własności nieruchomości wchodzącej w skład majątku. Jeśli zastanawiasz się, na czym polega umowa dożywocia, kiedy warto z niej […]

SPIS CZY WYKAZ INWENTARZA?

spis-czy-wykaz-inwentarza

SPIS CZY WYKAZ INWENTARZA? Od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o spadku liczony jest sześciomiesięczny termin, w którym może on złożyć oświadczenie o jego przyjęciu lub odrzuceniu.  Spadek można przyjąć wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Przy czym zaniechanie złożenia oświadczenia w ww. terminie skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że za ewentualne […]

UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI A PODATEK OD SPADKU

umowa-o-sprawowanie-opieki

Zdarza się, że opiekę sprawuje ktoś z dalszej rodziny bądź osoba całkowicie niespokrewniona. Sytuacja ta jest o tyle przykra, że w momencie spadkobrania, jeśli chory uwzględnił tę osobę w testamencie często znajdzie się ona w III grupie podatkowej. Czy można jakoś uniknąć konieczności płacenia tego podatku?

KOSZTY POGRZEBU A SPADEK

koszty-pogrzebu-a-spadek

W świetle art. 922 §3 KC koszty pogrzebu spadkodawcy należą do długów spadkowych, jednakże wyłącznie w zakresie odpowiadającym zwyczajom przyjętym w danym środowisku.
W praktyce oznacza to, że w skład spadku wliczamy zarówno aktywa jak i pasywa. Pasywami są właśnie m. in. koszty pochówku.