NA CZYM POLEGA UMOWA DOŻYWOCIA?

Na czym polega umowa dożywocia

Umowa dożywocia to ciekawa konstrukcja prawna, uregulowana w Kodeksie cywilnym. Choć w obecnych czasach stosuje się ją coraz rzadziej, mimo wszystko odgrywa znaczącą rolę. Zwłaszcza w stosunkach rodzinnych, gdy starsze pokolenie decyduje się jeszcze za życia uregulować kwestię własności nieruchomości wchodzącej w skład majątku. Jeśli zastanawiasz się, na czym polega umowa dożywocia, kiedy warto z niej […]

SPIS CZY WYKAZ INWENTARZA?

marissa-grootes-N9uOrBICcjY-unsplash

Od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o spadku liczony jest sześciomiesięczny termin, w którym może on złożyć oświadczenie o jego przyjęciu lub odrzuceniu.  Spadek można przyjąć wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Przy czym zaniechanie złożenia oświadczenia w ww. terminie skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że za ewentualne długi spadkowe spadkobierca odpowie […]

UMOWA O SPRAWOWANIE OPIEKI A PODATEK OD SPADKU

matt-bennett-78hTqvjYMS4-unsplash

Zdarza się, że opiekę sprawuje ktoś z dalszej rodziny bądź osoba całkowicie niespokrewniona. Sytuacja ta jest o tyle przykra, że w momencie spadkobrania, jeśli chory uwzględnił tę osobę w testamencie często znajdzie się ona w III grupie podatkowej. Czy można jakoś uniknąć konieczności płacenia tego podatku?

KOSZTY POGRZEBU A SPADEK

mayron-oliveira-mibn6LLm9kA-unsplash

W świetle art. 922 §3 KC koszty pogrzebu spadkodawcy należą do długów spadkowych, jednakże wyłącznie w zakresie odpowiadającym zwyczajom przyjętym w danym środowisku.
W praktyce oznacza to, że w skład spadku wliczamy zarówno aktywa jak i pasywa. Pasywami są właśnie m. in. koszty pochówku.