niezbedne-koszty-procesu

Niezbędne koszty procesu cywilnego prowadzonego przez stronę osobiście to: poniesione przez stronę koszty sądowe oraz postępowania, takie jak koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony takie jak: koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego. O jaki zarobek chodzi? o ten utracony wskutek stawiennictwa w sądzie.

Przeczytaj także: Czy adwokat w sprawie rozwodowej jest konieczny?

Jaka kwota?

Co istotne suma poniesionych kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku w postępowaniu cywilnym nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego. Nadto również koszty nakazanego przez sąd  osobistego stawiennictwa strony sąd zasądzi do kosztów procesu.

Co z wynagrodzeniem adwokata?

W przypadku strony reprezentowanej przez adwokata jako niezbędne koszty procesu rozumiemy wynagrodzenie tego adwokata (koszty zastępstwa procesowego) i jego wydatki na tę sprawę.

Wynagrodzenie radcy prawnego

Stronom reprezentowanym przez radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię generalną RP zwraca się koszty zgodnie z przepisami o wynagrodzeniu adwokata.

Jeśli potrzebujesz porady prawnej, sprawdź ofertę: kancelaria prawna Gdynia

Co z kosztami mediacji?

Mediację można zaliczać do niezbędnych kosztów procesu, o ile jej przeprowadzenie poprzedzone zostało skierowaniem przez sąd.

Jeżeli postępowanie cywilne zostało wszczęte w ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia mediacji, do niezbędnych kosztów procesu zalicza się także koszty mediacji. Dzieje się tak, jeśli mediacja zakończyła sprawy ugodą lub zawarta ugoda nie została zatwierdzona przez sąd. Koszty takiej mediacji zalicza się do kosztów procesu w wysokości nieprzekraczającej wysokości 1/4 opłaty od tego pozwu.

Kto ponosi te koszty?

Zgodnie kodeksem postępowania cywilnego oraz z zasadą odpowiedzialności za wynik postępowania zwrot kosztów procesu ponosi, kto przegrał proces. To przegrany musi ponieść koszty procesu, o czym orzeka sąd w orzeczeniu końcowym. Przez przegranie sprawy należy rozumieć przegraną zarówno z powodów merytorycznych, jak i formalnych. W trakcie procesu powód musi być przygotowany na ponoszenie bieżących kosztów związanych ze sprawą. W szczególności koszty sądowej tj. opłaty od pozwu. Aczkolwiek jeśli sprawę wygra, pozwany będzie musiał mu dokonać zwrotu kosztów procesu, ponieważ sąd zasądzi konieczność zapłaty poniesionych kosztów.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.