rozprawa-sadowa-on-line

Z początkiem 2020 cały Świat zmroziła informacja dotycząca nowego koronawirusa SARS-CoV-2. Minęły już dwa lata od tamtej chwili, a my wciąż nie zdążyliśmy do końca odmrozić naszej rzeczywistości.

Również system prawny w Polsce został odwrócony do góry nogami ze względu na rosnące liczby osób zakażonych i coraz to surowsze obostrzenia związane z pandemią COVID-19. W związku z tym wprowadzono do systemu prawnego rozprawy sądowe on-line.

Może Cię zainteresować: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem, a pandemia Covid-19

Sądownictwo a zmiany wywołane epidemią

Konieczne było dostosowanie przepisów dotyczących procedur sądowych. Po co? Żeby istniała możliwość uczestniczenia w rozprawie sądowej online – czyli w formie zdalnej z jednoczesnym przekazem dźwięku i obrazu. To szczególnie istotne, ponieważ technologia pozwala nam na takie rozwiązania. Wyłącznie w przepisach procesowych leżał problem.

Można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że przepisy nie nadążały za rozwojem technologicznym i zostawały daleko w tyle, nie wykorzystując tym samym wszelkich możliwości, jakie daje nam obecnie szeroko pojęta nauka.

Kiedy rozprawa sądowa on-line jest możliwa?

Z tego względu do Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o wdzięcznej nazwie: Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. Dz. U. poz. 1842) został dodany art. 15zzs . Stanowi on, że w okresie pandemii oraz w ciągu roku od jej zakończenia w sprawach rozpoznawanych według przepisów kodeksu postępowania cywilnego:

  1. rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się na posiedzeniu zdalnym. Przy czym osoby w nim uczestniczące, w tym członkowie składu orzekającego, nie muszą przebywać w budynku sądu;

  2. od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego można odstąpić tylko, gdy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne. Co więcej, gdy ich przeprowadzenie w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących;

  3. przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, gdy nie można przeprowadzić posiedzenia zdalnego. A jednocześnie przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego nie jest konieczne;

  4. w pierwszej i drugiej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego. Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzech sędziów, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy.

Rozprawa sądowa on-line: Kto i jak może zawnioskować o przeprowadzenie

Warto jednak pamiętać, że obecnie wiele rozpraw odbywa się w formie stacjonarnej. Nie ma jednak przeszkody dla złożenia odpowiedniego wniosku do Sądu, by rozprawa sądowa odbyła się on-line.

Osoba zainteresowana udziałem w rozprawie sądowej on-line sama może wnioskować o przeprowadzenie rozprawy w trybie wideokonferencji. Wówczas musi podać Sądowi swój adres e-mail, na który zostaną przesłane dane dotyczące wideokonferencji. Należy również podać swój numer telefonu, którym będziemy dysponować w czasie wideokonferencji. Po co? W celu ewentualnego nawiązania połączenia telefonicznego w sytuacji problemów technicznych z połączeniem internetowym.

Sąd zobowiąże nas do przedłożenia ww. danych niezależnie od tego czy sami wnioskujemy o formę zdalną, czy to Sąd nam ją narzuca.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.