USTALENIE POCHODZENIA DZIECKA – JAKIE DOWODY?

ustalenie-pochodzenia-dziecka

Podstawą do ustalenia pochodzenia dziecka jest przepis art. 85 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a mianowicie:

„Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji”.