tajemnica-adopcji

Na czym polega “tajemnica adopcji”? Polega na ukryciu faktu, że przysposabiający nie jest naturalnym rodzicem przysposobionego. Zarówno przed otoczeniem, jak i jego rodzicami naturalnymi. Ochrona prywatności rodziny adopcyjnej, której służy tajemnica adopcji, jest dobrem osobistym analogicznym do prywatności życia rodzinnego w rodzinie nieadopcyjnej. Podlega ona bezwzględniej ochronie przed bezprawnym naruszeniem.

Przysposobienie całkowite - czym jest?

Od 1975 roku w polskim prawie istnieje możliwość przysposobienia całkowitego (anonimowego) opartego na tzw. zgodzie blankietowej rodziców.

Zgoda blankietowa została uregulowana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w art. 119 [1], a mianowicie:

Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na przysposobienie swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego. Rodzicom, którzy wyrazili taką zgodę, władza rodzicielska i prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługują. Zgodę tę mogą odwołać przez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie”.

Przeczytaj również: Przysposobienie – co warto wiedzieć?

Kiedy sporządza się nowy akt urodzenia dziecka?

Anonimowość adopcji polega na zachowaniu w tajemnicy przed rodzicami naturalnymi dalszych losów ich dziecka i jego nowej rodziny. W takim przypadku, obligatoryjnie sporządza się nowy akt urodzenia dziecka, w którym jako rodzice wpisani są przysposabiający.

O tym stanowi art. 71. ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego:

W przypadku przysposobienia, na które rodzice dziecka przed sądem opiekuńczym wyrazili zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego, sporządza się dla przysposobionego nowy akt urodzenia”.

Postępowanie sądowe przy „drzwiach zamkniętych”

Ochronie tajemnicy adopcji służy także fakt, że zgodnie z art. 575 [1] k.p.c. postępowanie w sprawach przysposobienia toczy się przy drzwiach zamkniętych.

Co z prawem dziecka do wiedzy o jego pochodzeniu?

Istnieje także odrębny pogląd, który zaczął być coraz bardziej popularny od czasu wprowadzenia Konwencji o Prawach Dziecka z 1989 roku. Mianowicie, że tajemnica przysposobienia narusza prawo dziecka do wiedzy o jego pochodzeniu. A zatajanie przed nim tak istotnych informacji może mieć negatywny wpływ na jego rozwój oraz więzi pomiędzy dzieckiem a nowymi rodzicami.

Co ciekawe, Polska ratyfikując powyższą konwencję zastrzegła, że „prawo dziecka przysposobionego do poznania rodziców naturalnych będzie podlegało ograniczeniu poprzez obowiązywanie rozwiązań prawnych umożliwiających przysposabiającym zachowanie tajemnicy pochodzenia dziecka”. Co ważne w 2013 roku Polska wycofała wskazane zastrzeżenie.

Jak można ustalić biologicznych rodziców?

W późniejszym czasie znowelizowano ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego w 1995 roku. Umożliwiło to żądanie przez osobę przysposobioną, po osiągnięciu przez nią pełnoletności, udostępnienia księgi stanu cywilnego i wglądu w pierwotny akt urodzenia.

Dodatkowo, art. 73 ust. 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego stwierdza, że pełnoletniemu przysposobionemu przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o odpis zupełny pierwotnego aktu urodzenia wraz z dokumentacją z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego. 

Jeśli potrzebujesz doradztwa w sprawie rodzinnej, nasz dobry adwokat rodzinny w Gdańsku pomoże Ci rozwiać wszelkie wątpliwości.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.