umowa-o-sprawowanie-opieki

Każdy z nas chciałby żyć pełnią sił do ostatnich dni. Niestety bardzo często osoby w podeszłym wieku wymagają opieki – niekiedy całodobowej i bardzo wyczerpującej. Nie stanowi to większego problemu, kiedy opiekę tę sprawują dzieci chorej osoby. Są one bowiem w stanie pogodzić się z takim obowiązkiem i naturalną koleją rzeczy.

Testament na osobę z dalszej rodziny lub obcą – III grupa podatkowa

O wiele bardziej skomplikowana jest sytuacja osób, które nie mają żyjącego potomstwa ani małżonka, którzy mogliby się nim zająć. Wówczas nierzadko zdarza się, że taką opiekę sprawuje ktoś z dalszej rodziny bądź osoba całkowicie niespokrewniona. Sytuacja ta jest o tyle przykra, że w momencie spadkobrania, jeśli chory uwzględnił tę osobę w testamencie często znajdzie się ona w III grupie podatkowej. Ma to ogromne znaczenie. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

W jaki sposób zawrzeć umowę o opiekę?

Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że może chociaż w części zapobiec tej przykrej sytuacji, dzięki pisemnej umowie z podpisem notarialnie poświadczonym, na podstawie której opieka będzie sprawowana przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza.

Przeczytaj również: O ubezwłasnowolnieniu

Czy można uniknąć podatku od spadku?

Jak stanowi art. 16 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn taka osoba, kiedy otrzyma w spadku własność (współwłasność) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub udział w takim prawie, spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego albo udział w takim prawie – nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu.

Warto się jednak zapoznać ze wspomnianym art., bowiem w ust. 2 przewiduje szereg warunków, które muszą zostać spełnione by można było z niego skorzystać. Kto wie – może akurat spełniasz te warunki i uchylisz się od obowiązku podatkowego? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: sprawy spadkowe Gdańsk

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.