przysposobienie-co-warto-wiedziec

Przysposobienie – co warto o nim wiedzieć?

Przysposobienie, a popularnie nazywając adopcja dziecka to bardzo trudny temat. Sam proces przysposobienia jest długotrwały i wiąże się z wieloma formalnościami. Jednak jeśli jesteście zdeterminowani i pewni swojej decyzji o adopcji, nie zrażajcie się. Jeśli chcecie poznać przysposobienie – co warto wiedzieć? zapraszamy na naszego wpisu, w którym przedstawimy Wam podstawowe informacje. Nasza kancelaria zajmuje się sprawami rodzinnymi w Gdańsku.

Przysposobienie to trwała forma pieczy nad dzieckiem o charakterze zastępczym. W świetle prawa na skutek przysposobienia dziecko staje się dzieckiem osób przysposabiających.

Ze względu na to jakie skutki wywołuje przysposobienie, w polskim systemie prawnym wyróżnić można trzy postacie adopcji:

Przysposobienie pełne

Polega na zerwaniu więzi dziecka z jego biologiczną rodziną na rzecz całkowitego włączenia go do rodziny adopcyjnej. Innymi słowy dziecko zrywa wszelkie więzy łączące go z dotychczasową rodziną. Rodzice biologiczni tracą trwale władzę rodzicielską, chyba, że adopcja zostanie zerwana. W wyniku przysposobienia pełnego ustają wszelkie prawa i obowiązki dziecka w stosunku do rodziców i krewnych biologicznych. W ich miejsce powstają relacje rodzinne z nowymi rodzicami i krewnymi. Dziecko adoptowane otrzymuje nową tożsamość, sporządzany jest nowy akt urodzenia z nazwiskiem rodziców adopcyjnych. W przypadku przysposobienia pełnego dziecko otrzymuje takie same prawa jak dziecko biologiczne osób przysposabiających, w tym prawo do dziedziczenia.

Przysposobienie niepełne

Jest to przyjęcie dziecka przez nowych opiekunów bez zrywania więzi prawnych z rodziną biologiczną. Przysposabiający stają się rodzicami oraz dziadkami jego dzieci. Co ważne już np. dzieci przysposabiającego nie stają się rodzeństwem przysposobionego. Przysposobiony w dalszym ciągu pozostaje członkiem swojej rodziny naturalnej. Oznacza to, że dalszych krewnych tj. babcie, dziadków, ciocie – dziecko ma nadal w swojej rodzinie biologicznej. Przy tego rodzaju adopcji nie sporządza się nowego aktu urodzenia. W Polsce ten rodzaj adopcji przeprowadza się bardzo rzadko. A jeżeli tak, to tylko i wyłącznie biorąc pod uwagę dobro dziecka. Ten rodzaj adopcji może zostać rozwiązany na wniosek przysposabiających, przysposobionego oraz prokuratora.

Istnieje możliwość zmiany przysposobienia niepełnego na przysposobienie pełne.

Przysposobienie całkowite

Nazywane inaczej anonimowym. Ten rodzaj przysposobienia najbardziej wiąże dziecko z nową rodziną. Mamy z nim do czynienia wtedy, gdy rodzina biologiczna wyraża zgodę na anonimowe powierzenie dziecka nowej rodzinie. Jak widać, przysposobienie warto znać i o nim wiedzieć.

WAŻNE! Zgoda rodziców na przysposobienie dziecka nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od urodzenia się dziecka.

W następstwie przysposobienia pełnego wszelki ślad po dotychczasowych rodzicach dziecka zostaje zatarty i niemożliwe jest ich ustalenie w oparciu o akta stanu cywilnego.

Warunkiem przysposobienia pełnego jest udzielenie przez rodziców dziecka blankietowej zgody na przysposobienie tzn. bez wskazywania osoby przysposabiającego. Adopcja całkowita jest nierozerwalna. Następuje zerwanie wszelkiego kontaktu z rodzicami biologicznymi.

WAŻNE! Przysposobić można tylko osobę małoletnią, a osoba przysposabiająca musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Dodatkowo miedzy przysposabiającym a przysposobionym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku.

Przysposobienie następuje poprzez orzeczenie sądu opiekuńczego na żądanie przysposabiającego. Do przysposobienia potrzebna jest zgoda przysposabianego, który ukończył 13 lat. Sąd opiekuńczy powinien wysłuchać przysposabianego, który nie ukończył lat trzynastu, jeżeli może on pojąć znaczenie przysposobienia. Sąd opiekuńczy może jednak wyjątkowo orzec przysposobienie bez zgody przysposabianego lub bez jego wysłuchania. Zdarza się tak, jeżeli nie jest on zdolny do wyrażenia zgody. Nadto jeżeli z oceny stosunku między przysposabiającym a przysposabianym wynika, że uważa się on za dziecko przysposabiającego. Wówczas żądanie zgody lub wysłuchanie byłoby sprzeczne z dobrem przysposabianego. Mam nadzieję, że z niniejszego wpisu dowiedzieliście się czym jest przysposobienie i co warto wiedzieć o nim.

W sprawach o przysposobienie przeprowadzenie rozprawy jest obligatoryjne. Sąd orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników. Na rozprawę wzywa się przysposabiającego oraz osoby, których zgoda na przysposobienie jest potrzebna.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment