zasada=równej=stopy-życiowej-w-alimentach

Czym jest zasada równej stopy życiowej w alimentach? W art. 135 §1 k.r.o. czytamy, że wysokość alimentów ustala się, biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Zgodnie z orzecznictwem zasadą jest, że dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami niezależnie od tego czy żyją z nimi wspólnie, czy też prowadzą oddzielne życie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.

Najczęściej będzie tak, że dziecko żyje z jednym z rodziców, natomiast drugi rodzic jest obowiązany płacić na nie alimenty. Wówczas bardzo często mówi się o zrównaniu stopy życiowej uprawnionego i zobowiązanego do alimentacji. Zazwyczaj bowiem dotyczy to sytuacji, w której rodzic żyje na znacznie wyższym poziomie niż jego dziecko, na które płaci alimenty.

Przeczytaj również: Od czego zależy wysokość alimentów?

Czym są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego?

Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych. Nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody. Oznacza to, że jeśli zobowiązany jest osobą po studiach wyższych, a do alimentów wykazuje zarobki oscylujące w granicach minimalnej pensji, to nie wykorzystuje on swoich możliwości zarobkowych.

Czym są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego?

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego należy rozumieć jako potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiednio do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. W praktyce oznacza to, że dla każdego dziecka Sąd rozpatrzy indywidualnie jego potrzeby. Bardzo często pod uwagę należy wziąć dodatkowe potrzeby dziecka związane z jego zainteresowaniami i talentami. Dla przykładu będzie to koszt dodatkowych zajęć i akcesoriów/materiałów z nimi związanych. Również zajęcia z języków obcych, strój do gimnastyki, przybory kreślarskie etc.

A możliwości majątkowe?

Zdarzają się sytuacje szczególne, w których rodzice będą musieli wyzbyć się niektórych składników swojego majątku, celem wypełnienia obowiązku alimentacyjnego.

Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku choroby dziecka związanej z drogim leczeniem. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie alimentacyjnej zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą: adwokat alimenty Gdańsk

Kiedy jest możliwe oddalenie powództwa?

Oddalenie powództwa o zasądzenie alimentów następuje w sytuacji braku po stronie zobowiązanej wszelkich możliwości, by spełnić obowiązek alimentacyjny. Szczupłość środków, którymi zobowiązany operuje nie będzie miała znaczenia. O ile posiada on majątek, którego może się wyzbyć w celu pokrycia obowiązku alimentacyjnego. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. III CZP 91/86).

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment