Temida - CZY MOŻNA PODWYŻSZYĆ ALIMENTY NA DZIECKO?
Temida - CZY MOŻNA PODWYŻSZYĆ ALIMENTY NA DZIECKO?

Świadczenie alimentacyjne ma dostarczać uprawnionemu środki utrzymania i wychowania w sytuacji, w której nie jest on w stanie samodzielnie się utrzymać. Mają one również swoje uzasadnienie, gdy rodzice dziecka nie wychowują go wspólnie, co rodzi konieczność podziału kosztów utrzymania i wychowania potomka na pół. Właśnie dlatego alimenty najczęściej są płacone na rzecz dzieci. Wówczas to zazwyczaj sąd ustala wysokość świadczenia, biorąc pod uwagę indywidualną sytuację i potrzeby dziecka oraz rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów. Jednak bardzo często okazuje się, że z biegiem czasu wysokość świadczenia okazuje się niewystarczająca. Akurat w przypadku dzieci wydaje się to naturalne. Ich potrzeby z wiekiem zwykle ulegają zwiększeniu, co rodzi dodatkowe wydatki po stronie rodzica, który zajmuje się samodzielnym wychowaniem dziecka. I właśnie w takich sytuacjach najczęściej pada z jego strony pytanie: Czy można podwyższyć alimenty na dziecko?

Poniżej odpowiem na to pytanie, jednocześnie wyjaśniając najważniejsze kwestie prawne dotyczące tego zagadnienia.

Przeczytaj więcej na temat alimentów tutaj: Od czego zależy wysokość alimentów?

Podwyższenie alimentów na dziecko – czy jest w ogóle możliwe?

Ustalając wysokość alimentów, sąd bierze pod uwagę ogólną sytuację stron w chwili wydawania wyroku. Oznacza to mniej więcej tyle, że analizuje on potrzeby dziecka oraz możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do świadczenia rodzica. Właśnie z tego powodu żądanie podwyższenia wysokości alimentów jest jak najbardziej możliwe. Oczywiście wyłącznie w sytuacji, w której jest to konieczne i wynika na przykład z uzasadnionych potrzeb dziecka.

Przesłanki podwyższenia alimentów na dziecko, czyli jakie okoliczności muszą zajść, aby móc żądać zmiany ich wysokości 

W świetle obowiązujących przepisów obniżenie bądź podwyższenie kwoty alimentów jest możliwe w momencie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, która w znaczący sposób wpływa na całą sprawę. Będzie to w szczególności sytuacja, w której wydatki na dziecko uległy zwiększeniu (na przykład ze względu na podjęcie nowych pasji lub z powodu choroby/konieczności rehabilitacji). Ponadto wysokość alimentów może zostać zmieniona przez sąd, gdy istotnie zmieniła się sytuacja finansowa zobowiązanego do ich płacenia, np. otrzymał on nową, lepiej płatną pracę lub wręcz przeciwnie – utracił on bieżące źródło przychodu. 

Powodów żądania zarówno podwyższenia, jak i obniżenia wysokości alimentów może być wiele. Wszystko zależy bowiem od indywidualnej sytuacji stron zobowiązania. Jednak warto pamiętać o tym, że zanim złożymy stosowny pozew w tej sprawie do sądu, należy upewnić się, że przesłanki, na które zamierzamy się powołać, są zasadne oraz w sposób istotny zmieniły sytuację. Oczywiście w porównaniu do chwili, gdy po raz ostatni ustalono wysokość alimentów.

Pozew o zasądzenie wyższej kwoty alimentów – o czym pamiętać?

Z poprzedniego akapitu wiadomo już, że w celu podwyższenia alimentów należy złożyć pozew do sądu. Żądanie może wyniknąć zarówno z inicjatywy strony uprawnionej, jak i zobowiązanej do alimentów. Ponadto może ono dotyczyć podwyższenia lub obniżenia ich wysokości.

Bez względu na cel pozwu w uzasadnieniu należy pamiętać o kilku istotnych kwestiach. Jeśli sporządzasz pozew samodzielnie, odpowiedz sobie na następujące pytania:

  • Dlaczego domagasz się, aby wysokość alimentów została zmieniona (obniżona/podwyższona)?
  • Jakie istotne zmiany zaszły od momentu wydania poprzedniego orzeczenia w sprawie alimentów?
  • Czy posiadasz wiarygodne dowody, które przekonają sąd o Twojej racji?
  • Jaka wysokość alimentów ma zostać zasądzona?

W uzasadnieniu pozwu dokładnie i rzetelnie na nie odpowiedz. Pozwoli Ci to dokładnie opisać okoliczności całej sprawy. Dodatkowo, nie zapomnij o dołączeniu do pisma odpowiednich dowodów.

Gdzie wnieść pozew?

Pozew o podwyższenie alimentów należy złożyć do sądu rejonowego właściwego dla osoby uprawnionej do alimentów lub osoby pozwanej (ze względu na miejsce zamieszkania). Wybór sądu należy do osoby wnoszącej pozew. Pozew składa przedstawiciel ustawowy dziecka małoletniego lub sam uprawniony (po osiągnięciu pełnoletności).

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: adwokat alimenty Gdańsk

Czy można podwyższyć alimenty na dziecko? Podsumowanie

Odpowiadając na pytanie, czy można podwyższyć alimenty na dziecko, należy odpowiedzieć twierdząco. Jest to możliwe wyłącznie na mocy orzeczenia sądu. W związku z tym należy pamiętać o tym, że nie w każdym przypadku sąd może przychylić się do naszego stanowiska i rozpatrzyć pozew na naszą korzyść. Podwyższenie alimentów jest bowiem zasadne wyłącznie w sytuacjach, w których jest ono absolutnie konieczne. Takie okoliczności należy również odpowiednio uargumentować i poprzeć stosownymi dowodami, które sąd uzna za wiarygodne.

Przeczytaj także: Charakter prawny obowiązku alimentacyjnego.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment