władza rodzicielska niepełnoletniej matki

Władza rodzicielska niepełnoletniej matki

Faktem jest, że niepełnoletniej matce nie przysługuje władza rodzicielska. Dzieje się tak, bowiem osoba, która nie ukończyła 18 roku życia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. Po ukończeniu 13 roku życia otrzymujemy ograniczoną zdolność do tych czynności. Pełną zdolność do tych czynności nabieramy dopiero po ukończeniu 18 roku życia, tj. kiedy stajemy się pełnoletni. Do tego momentu nie przysługuje nam władza rodzicielska w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Przeczytaj również: Skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej

Art. 94§ 1. ww. kodeksu stanowi, że:
Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców.

To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu. To oznacza, że jeśli matka dziecka w chwili urodzenia dziecka miała 16 lat a ojciec dziecka jest pełnoletni to właśnie jemu przysługuje pełna władza rodzicielska nad ich wspólnym dzieckiem.
Natomiast, jeśli zarówno matka jak i ojciec nie posiadają pełnej zdolności do tychże czynności wówczas żaden z rodziców nie może reprezentować dziecka i mieć władzy rodzicielskiej.

Takie rozwiązanie jest wbrew pozorom właściwe i konieczne, ponieważ nieodzownym elementem władzy rodzicielskiej jest też obowiązek dostarczania dziecku środków utrzymania i wychowania, bowiem władza rodzicielska to nie tylko prawo, ale także obowiązek, z którym wiąże się szereg “zadań” najczęściej niemożliwych do spełnienia przez małoletnich rodziców dziecka, którzy kontynuują naukę i pozostają na utrzymaniu własnych rodziców.

Co jednak z tą władzą, skoro rodzice nie mogą jej posiadać? Czy nikt nie ma władzy nad dzieckiem?

Oczywiście, że nie. W takiej sytuacji przedstawicielem ustawowym dziecka zostaje opiekun prawny, tj. konkretna osoba wyznaczona do sprawowania pieczy nad dzieckiem. Sąd opiekuńczy (wydział rodzinny) dokonuje tego z urzędu postanowieniem, zazwyczaj ustanawiając jednego z rodziców małoletniej matki opiekunem dziecka. W braku takiej możliwości dziecko reprezentowane jest przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy. W sprawach rodzinnych sąd zawsze ma na względzie dobro dziecka.

Zapoznaj się z naszą ofertą: prawnik alimenty Gdynia

Czy w takiej sytuacji matka nowonarodzonego dziecka traci władzę rodzicielską na zawsze?

Nie. Ustanowiona opieka wygasa wraz z uzyskaniem przez biologiczną matkę pełnoletniości. Matka wówczas z mocy prawa otrzymuje władzę rodzicielską nad swoim dzieckiem.

Może Cię również zainteresować: Kurator a zarząd nad majątkiem dziecka

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.