władza rodzicielska niepełnoletniej matki

Władza rodzicielska niepełnoletniej matki


Faktem jest, że niepełnoletniej matce nie przysługuje władza rodzicielska. Dzieje się tak, bowiem osoba, która nie ukończyła 18 roku życia nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. Po ukończeniu 13 roku życia otrzymujemy ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych nabieramy dopiero po ukończeniu 18 roku życia, tj. kiedy stajemy się pełnoletni. Do tego momentu nie przysługuje nam władza rodzicielska w rozumieniu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Art. 94§ 1. ww. kodeksu stanowi, że:
Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców.

To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu. To oznacza, że jeśli matka dziecka w chwili jego narodzin miała 16 lat a ojciec lat 19 to właśnie jemu przysługuje pełna władza rodzicielska nad ich wspólnym dzieckiem.
Natomiast, jeśli zarówno matka jak i ojciec nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych wówczas ani ojciec ani matka nie posiadają władzy rodzicielskiej nad dzieckiem!


Takie rozwiązanie jest wbrew pozorom właściwe i konieczne, ponieważ nieodzownym elementem władzy rodzicielskiej jest też obowiązek dostarczania dziecku środków utrzymania i wychowania, bowiem władza rodzicielska to nie tylko prawo, ale także obowiązek, z którym wiąże się szereg “zadań” najczęściej niemożliwych do spełnienia przez małoletnich rodziców dziecka, którzy kontynuują naukę i pozostają na utrzymaniu własnych rodziców.

Co jednak z tą władzą, skoro rodzice nie mogą jej posiadać? Czy nikt nie ma władzy nad dzieckiem?


Oczywiście, że nie. W takiej sytuacji przedstawicielem ustawowym dziecka zostaje opiekun prawny, tj. konkretna osoba wyznaczona do sprawowania pieczy nad dzieckiem. Sąd opiekuńczy dokonuje tego z urzędu, zazwyczaj ustanawiając jednego z rodziców małoletniej matki opiekunem prawnym jej dziecka. W braku takiej możliwości dziecko reprezentowane jest przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy.


Czy w takiej sytuacji matka nowonarodzonego dziecka traci władzę rodzicielską na zawsze?

Nie. Ustanowiona opieka wygasa wraz z uzyskaniem przez biologiczną matkę pełnoletniości. Matka wówczas z mocy prawa otrzymuje władzę rodzicielską nad swoim dzieckiem.

 

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:

58 354 10 88 lub kom. 784 576 666 oraz 661 105 677 email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!

Umów się na poradę w Kancelarii, wideoporadę lub poradę telefoniczną!