piecza-naprzemienna

Coraz częściej rodzice decydują się na sprawowanie pieczy naprzemiennej, która może obierać różne formy. Piecza naprzemienna a alimenty jest częstym pytaniem naszych klientów, dlatego w tym wpisie opowiem, o wzajemnej zależności tych dwóch kwestii.

Czym jest piecza naprzemienna?

Piecza naprzemienna (czasem potocznie zwana opieką naprzemienną) to sposób opieki nad dzieckiem. Polega on na przyznaniu każdemu z rodziców przez sąd prawa do pieczy nad dzieckiem w określonym czasie w ciągu roku. Dla przykładu: dziecko zamieszkuje na zmianę dwa tygodnie u ojca, dwa tygodnie u matki.

Przeczytaj również: Od czego zależy wysokość alimentów?

Jak to się ma władzy rodzicielskiej?

W żadnym z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie znajdziemy pojęcia pieczy naprzemiennej ani jej legalnej definicji. Podstawę prawną dla ustanowienia przez sąd opieki naprzemiennej dają art. 58 § 1a oraz art. 107 k.r.o.

Zakres przysługującej rodzicom władzy rodzicielskiej jest istotny i bezpośrednio związany z możliwością orzeczenia przez sąd pieczy naprzemiennej. Pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom jest jedną z podstawowych przesłanek do jej orzeczenia.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej stanowi obligatoryjny element wyroku rozwodowego. Co ważne, nawet w przypadku braku stosownego porozumienia między rodzicami, sąd ma możliwość pozostawienia obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej.

Przepisy art. 582¹ k.p.c. oraz 598²² k.p.c. dopuszczają procesową możliwości orzeczenia przez sąd pieczy naprzemiennej. W obu przywołanych przepisach istnieje możliwość określenia przez sąd, że „dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach”.

Jeśli potrzebujesz porady dotyczącej władzy rodzicielskiej zapoznaj się z naszą ofertą: prawnik alimenty Gdańsk

Zatem co z tymi alimentami?

Nie istnieje żadna podstawa prawna ani faktyczna, która pozwoliłaby uznać, że w przypadku opieki naprzemiennej obowiązek alimentacji zostaje zniesiony.

W zależności od decyzji rodziców Sąd może orzec o alimentacji, pomimo opieki naprzemiennej. Bierze wówczas pod uwagę rzeczywistą ilość czasu poświęcanego dziecku przez rodzica oraz przede wszystkim możliwości finansowe obojga rodziców. Bardzo ważne jest, aby zarówno przy ojcu, jak i przy matce dziecko miało zapewnione podobne, godne warunki bytowe.

W takiej sytuacji wysokość obowiązku alimentacyjnego jest oczywiście odpowiednio niższa od wysokości świadczenia alimentacyjnego, które dany rodzic musiałby uiszczać, gdyby nie sprawował pieczy naprzemiennej nad dzieckiem.

Przeczytaj również: Charakter prawny obowiązku alimentacyjnego

Podsumowując

Wielu rodziców pozostaje w błędzie myśląc, że ustanowienie pieczy naprzemiennej pozwoli im niejako uniknąć alimentacji na dziecko.

Sąd zanim orzeknie sprawowanie pieczy naprzemiennej szczególnie bada, czy rodzice mają jednakowe możliwości, by opiekować się dzieckiem. W takim wypadku często uwidocznią się ewentualne różnice finansowe bądź zarobkowe, które wpłyną na konieczność ustanowienia alimentów.

W sytuacji, gdy jeden rodzic osiąga znacząco wyższe zarobki, Sąd kierując się dobrem dziecka ma możliwość zasądzenia alimentów, których celem byłoby “wyrównanie” stopy życiowej u obojga rodziców. Wówczas również rodzice mają równe szanse by stworzyć z dzieckiem relację. Dziecko nie będzie kojarzyło czasu spędzonego z jednym z rodziców jako “lepszego czasu”, bo np. zostały mu zapewnione atrakcje, na które drugi rodzic nie mógł sobie pozwolić.

Jeśli potrzebujesz porady dotyczącej sprawy alimentacyjnej, zapoznaj się z naszą ofertą: adwokat alimenty Gdańsk

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.