kenny-eliason-uaQpinemVoo-unsplash(1)

Coraz częściej rodzice decydują się na sprawowanie pieczy naprzemiennej, która może obierać różne formy.

 

Czym w ogóle jest piecza naprzemienna?

Piecza naprzemienna (czasem potocznie zwana opieką naprzemienną) to sposób opieki nad dzieckiem, polegający na przyznaniu każdemu z rodziców przez sąd prawa do pieczy nad dzieckiem w określonym czasie w ciągu roku np. dziecko zamieszkuje na zmianę dwa tygodnie u ojca, dwa tygodnie u matki.

 

Jak to się ma władzy rodzicielskiej?

W żadnym z przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie znajdziemy pojęcia pieczy naprzemiennej ani jej legalnej definicji. Podstawę prawną dla ustanowienia przez sąd opieki naprzemiennej dają art. 58 § 1a oraz art. 107 k.r.o.

Zakres przysługującej rodzicom władzy rodzicielskiej jest istotny i bezpośrednio związany z możliwością orzeczenia przez sąd pieczy naprzemiennej. Pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom jest jedną z podstawowych przesłanek do jej orzeczenia.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie władzy rodzicielskiej stanowi obligatoryjny element wyroku rozwodowego. Co ważne, nawet w przypadku braku stosownego porozumienia między rodzicami, sąd ma możliwość pozostawienia obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej.

Przepisy art. 582¹ k.p.c. oraz 598²² k.p.c. dopuszczają procesową możliwości orzeczenia przez sąd pieczy naprzemiennej. W obu przywołanych przepisach istnieje możliwość określenia przez sąd, że „dziecko będzie mieszkać z każdym z rodziców w powtarzających się okresach”.

 

Zatem co z tymi alimentami?

Nie istnieje żadna podstawa prawna ani faktyczna, która pozwoliłaby uznać, że w przypadku opieki naprzemiennej obowiązek alimentacji zostaje zniesiony.

W zależności od decyzji rodziców Sąd może orzec o alimentacji, pomimo opieki naprzemiennej. Bierze wówczas pod uwagę rzeczywistą ilość czasu poświęcanego dziecku przez rodzica oraz przede wszystkim możliwości finansowe obojga rodziców. Bardzo ważne jest, aby zarówno przy ojcu, jak i przy matce dziecko miało zapewnione podobne, godne warunki bytowe.

W takiej sytuacji wysokość obowiązku alimentacyjnego jest oczywiście odpowiednio niższa od wysokości świadczenia alimentacyjnego, które dany rodzic musiałby uiszczać, gdyby nie sprawował pieczy naprzemiennej nad dzieckiem.

 

Podsumowując

To zagadnienie jest szczególnie istotne, bowiem wielu rodziców pozostaje w błędzie myśląc, że ustanowienie pieczy naprzemiennej pozwoli im niejako uniknąć alimentacji na dziecko.

Sąd zanim orzeknie sprawowanie pieczy naprzemiennej szczególnie bada, czy rodzice mają jednakowe możliwości, by opiekować się dzieckiem. W takim wypadku często uwidocznią się ewentualne różnice finansowe bądź zarobkowe, które wpłyną na konieczność ustanowienia alimentów.

W sytuacji, gdy jeden rodzic osiąga znacząco wyższe zarobki, Sąd kierując się dobrem dziecka ma możliwość zasądzenia alimentów, których celem byłoby “wyrównanie” stopy życiowej u obojga rodziców. Wówczas również rodzice mają równe szanse by stworzyć z dzieckiem relację, tj. dziecko nie będzie kojarzyło czasu spędzonego z jednym z rodziców jako “lepszego czasu”, bo np. zostały mu zapewnione atrakcje, na które drugi rodzic nie mógł sobie pozwolić.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:

58 354 10 88 lub kom. 784 576 666 oraz 661 105 677 email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!

Umów się na poradę w Kancelarii, wideoporadę lub poradę telefoniczną!