Od czego zależy wysokość alimentów

Świadczenie alimentacyjne polega na dostarczaniu środków utrzymania (a w miarę potrzeby także środków wychowania) na rzecz osoby, która z uzasadnionych przyczyn nie jest w stanie sama się utrzymać. Najczęściej przybiera ono formę comiesięcznych wpłat pieniężnych. Wpłaca się je do rąk” osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego (w najczęściej spotykanym przypadku, gdy osobą uprawnioną do alimentów jest dziecko). Ale od czego zasadniczo zależy wysokość alimentów? Jakie czynniki sąd bierze pod uwagę, gdy orzeka o ich ustaleniu? 

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania, serdecznie zapraszam Cię do lektury tego wpisu. Dowiesz się z niego również, w jaki sposób podwyższyć alimenty, gdy te dotychczasowe z biegiem czasu okażą się niewystarczające.

Dlaczego tak trudno jest ustalić wysokość alimentów?

Ze względu na to, że obowiązujące przepisy nie precyzują w sposób wyraźny sposobu obliczania alimentów, procedura ta nierzadko jest skomplikowana i czasochłonna. Ich wysokość zależy bowiem od wielu różnych czynników. Zarówno po stronie uprawnionego do tego świadczenia, jak i osoby, która ma obowiązek łożyć pieniądze na jego rzecz. Dodatkowo każdą sprawę dotyczącą alimentów z oczywistych powodów należy badać i rozpatrywać indywidualnie. Trudno zatem dziwić się, że temat ten wywołuje bardzo wiele wątpliwości w praktyce.

Poniżej znajdziesz dwa bardzo istotne czynniki, które sąd bierze pod uwagę, ustalając wysokość alimentów.

Od czego zależy wysokość alimentów?

Określając wysokość alimentów, sąd bierze pod uwagę tak naprawdę dwie przesłanki. Występują one zarówno po stronie zobowiązanego, jak i uprawnionego, o czym już wcześniej wspominałam. Zatem wysokość alimentów zależy od:

  • usprawiedliwionych potrzeb osoby uprawnionej do alimentów,
  • możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej do łożenia na rzecz uprawnionego.

Oba te czynniki wymagają jednak szerszego omówienia. Jeśli chodzi o same potrzeby, bardzo istotne jest to, że wysokość alimentów zależy od takich z nich, które są usprawiedliwione. Na tę kwestię wpływa z kolei sytuacja każdego uprawnionego do alimentów. Należy mieć bowiem na względzie fakt, iż inne są potrzeby nowo narodzonego dziecka, nastolatka, który jest zaciekawiony światem i rozwija swoje pasje, a jeszcze inne schorowanego staruszka. 

Druga przesłanka wpływająca na wysokość alimentów to możliwości zarobkowe zobowiązanego i nie bez powodu użyłam w tym miejscu pogrubienia. W tej kwestii na nic zdadzą się wymówki typu „zarabiam zdecydowanie za mało”. Fakt ten prawie wcale nie ma wpływu na wysokość alimentów. Oceniając zdolności zarobkowe, sąd bierze się pod uwagę m.in. dochód, jaki zobowiązany mógłby uzyskać, gdyby wykorzystał wszystkie swoje możliwości związane z wykształceniem, doświadczeniem zawodowym, stanem zdrowia, wiekiem i innymi umiejętnościami. Zobowiązany, który nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału (np. z lenistwa lub chęci płacenia niższych alimentów), co do zasady nic nie wskóra tym, że pracuje na niższym stanowisku lub otrzymuje część wynagrodzenia „pod stołem”. 

Jeśli zainteresował Cię ten temat, przeczytaj także: Alimenty – jakie świadczenia nie mają na nie wpływu?

Jak podwyższyć alimenty?

Jeśli chcesz domagać się podwyższenia alimentów (w przypadku alimentów na dziecko może tego dokonać jego uprawniony opiekun), należy skierować odpowiedni pozew do sądu. W dokumencie tym należy przede wszystkim uargumentować, dlaczego obecna wysokość alimentów jest niewystarczająca. Poza tym pamiętaj, aby w pozwie wskazać:

  • kwotę, do jakiej alimenty powinny zostać podniesione,
  • zmiany, jakie zaszły od czasu wydania poprzedniego wyroku sądu zasądzającego obecną kwotę alimentów.

Uwaga!

Najważniejszą częścią pozwu o podwyższenie alimentów jest podanie przyczyny oraz jej argumentacja. Ważne, aby była ona realna i istotna, a w oczach sądu faktycznie wyda się być argumentem, z powodu którego należy podnieść wysokość alimentów. W uzasadnieniu warto dodatkowo opisać zmiany, jakie zaszły od czasu wydania poprzedniego wyroku w zakresie przyznanego świadczenia alimentacyjnego. Może być to na przykład choroba, która uniemożliwia uprawnionemu dalszą pracę, czy też znaczny wzrost kosztów utrzymania. Za przykład może posłużyć podwyższony czynsz w wynajmowanym mieszkaniu. Swoje żądania co do podwyższenia kwoty alimentów warto poprzeć wiarygodnymi dowodami i dokumentami, które potwierdzą Twoje stanowisko. 

Jeśli potrzebujesz pomocy przy sprawie alimentacyjnej sprawdź naszą ofertę: prawnik alimenty Gdańsk

Do jakiego sądu złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów lub osoby pozwanej. Wybór leży po stronie osoby wnoszącej pozew. 

Od czego zależy wysokość alimentów? Podsumowanie 

Alimenty to świadczenie o charakterze regularnym na rzecz członków najbliższej rodziny. Ich celem jest wsparcie osoby, która z różnych powodów nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Jeśli chcesz podwyższyć przyznaną Ci kwotę alimentów, powinieneś złożyć odpowiedni pozew do sądu rejonowego. Należy pamiętać przy tym, aby odpowiednio go uzasadnić oraz poprzeć wiarygodnymi dowodami. Dopiero wówczas sąd będzie mógł rozpatrzyć Twoją sprawę oraz zgodzić się na Twoje żądania bądź oddalić powództwo. 

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment