damir-spanic-vwaTtIhCjVg-unsplash

W art. 135 §1 k.r.o. czytamy, że wysokość alimentów ustala się, biorąc pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Zgodnie z orzecznictwem zasadą jest, że dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami niezależnie od tego czy żyją z nimi wspólnie, czy też prowadzą oddzielne życie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.

Najczęściej będzie tak, że dziecko żyje z jednym z rodziców, natomiast drugi rodzic jest obowiązany płacić na nie alimenty. Wówczas bardzo często mówi się o zrównaniu stopy życiowej uprawnionego i zobowiązanego do alimentacji. Zazwyczaj bowiem dotyczy to sytuacji, w której rodzic żyje na znacznie wyższym poziomie niż jego dziecko, na które płaci alimenty.

 

Czym są możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego?

Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody. Oznacza to, że jeśli zobowiązany do alimentów wykazuje zarobki oscylujące w granicach minimalnej pensji, a jest osobą po studiach wyższych, po których zarobki plasują się na znacznie wyższym szczeblu, nie wykorzystuje on swoich możliwości zarobkowych.

 

Czym są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego?

Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego należy rozumieć jako potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiednio do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. W praktyce oznacza to, że dla każdego dziecka Sąd rozpatrzy indywidualnie jego potrzeby. Bardzo często pod uwagę należy wziąć dodatkowe potrzeby dziecka związane z jego zainteresowaniami i talentami – np. koszt dodatkowych zajęć i akcesoriów/materiałów z nimi związanych (zajęcia z języków obcych, strój do gimnastyki, przybory kreślarskie etc).

 

A możliwości majątkowe?

Zdarzają się sytuacje szczególne, w których rodzice będą musieli wyzbyć się niektórych składników swojego majątku, celem wypełnienia obowiązku alimentacyjnego.

Taka sytuacja może mieć miejsce np. w przypadku choroby dziecka związanej z drogim leczeniem.

 

Kiedy jest możliwe oddalenie powództwa?

Należy podkreślić, że oddalenie powództwa o zasądzenie alimentów następuje w sytuacji braku po stronie zobowiązanej wszelkich możliwości, by spełnić obowiązek alimentacyjny. Szczupłość środków, którymi zobowiązany operuje nie będzie miała znaczenia, jeśli posiada on majątek, którego może się wyzbyć w celu pokrycia obowiązku alimentacyjnego. (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r. III CZP 91/86).

 

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:

58 354 10 88 lub kom. 784 576 666 oraz 661 105 677 email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!

Umów się na poradę w Kancelarii, wideoporadę lub poradę telefoniczną!

 

 

Zajrzyj na pozostałe nasze wpisy dotyczące alimentów:

 Alimenty od dziadków – jak uzyskać i kiedy? 

ALIMENTY- JAKIE ŚWIADCZENIA NIE MAJĄ NA NIE WPŁYWU? 

ALIMENTY NA RODZICA 

CHARAKTER PRAWNY OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO

ALIMENTY NA RZECZ MAŁŻONKA – KIEDY PRZYSŁUGUJĄ?

Alimenty

 

Leave your comment