ustalenie-pochodzenia-dziecka

Ustalenia pochodzenia dziecka jest opisane w art. 85 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a mianowicie:

Domniemywa się, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka, albo ten, kto był dawcą komórki rozrodczej w przypadku dziecka urodzonego w wyniku dawstwa partnerskiego w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji”. 

O ustaleniu ojcostwa przeczytasz również w naszych wcześniejszych wpisach na blogu: USTALENIE OJCOSTWA DZIECKA POZAMAŁŻEŃSKIEGO oraz USTALENIE OJCOSTWA – CO WARTO WIEDZIEĆ

Czym jest domniemanie? Jak się przed nim bronić?

Domniemanie, o którym mowa w powyższym artykule jest domniemaniem wzruszalnym. Oznacza to, że mężczyzna ma możliwość podjęcia obrony w tej kwestii, wykazując kilka poniższych kwestii.

1. w ogóle nie współżył z matką. Na przykład w okresie poczęcia przebywał w innym kraju i nie widział się z matką.

2. pomimo współżycia nie doszło do poczęcia dziecka. Na przykład z powodu impotencji czy też bezpłodności.

Mężczyzna może jeszcze podnieść zarzut, że matka dziecka współżyła jeszcze z innym mężczyzną w okresie koncepcyjnym. Oraz że bardziej prawdopodobne jest to, że to ten inny mężczyzna jest ojcem dziecka.

Do obalenia domniemania ojcostwa można wykorzystać różne dowody, które pozwolą na wykluczenie ojcostwa:

1. dowód z grupowego badania krwi (analiza krwi pozwoli określić czy dziecko ma określone cechy krwi, których nie ma domniemany ojciec)

2. dowód z układu grupowego krwi. Pozwala on określić jakie grupy krwi może mieć dziecko, a jakich mieć nie może, gdy dane są grupy krwi jego rodziców,

3. dowód z polimorfizmu DNA. Na podstawie badania tego kwasu można uzyskać stosunkowo pełne informacje genetyczne o pochodzeniu lub nie pochodzeniu dziecka od danej osoby,

4. inne dowody przyrodnicze, w tym dowód antropologiczny. Bada on budowę ciała ludzkiego, jego kształty, proporcje.

Kodeks postępowania cywilnego nie reguluje kolejności przeprowadzania tych badań. Jednakże mając na uwadze postęp medycyny, największe znaczenie i pewność ma obecnie dowód z badań DNA.

Zgodnie z art. 306 k.p.c. pobranie krwi w celu jej badania może nastąpić tylko za zgodą osoby, której krew ma być pobrana. Jeżeli osoba ta nie ukończyła 13 roku życia lub jest ubezwłasnowolniona całkowicie – za zgodą jej przedstawiciela ustawowego. Dotyczy to również pobrania innego materiału biologicznego np. wymazu z jamy ustnej.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej Kancelarii: adwokat Gdańsk sprawy rodzinne

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.