porwania-rodzicielskie

Definicja zaginięcia

 

Definicję zaginięcia znajdziemy w Zarządzeniu nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich. Określa ono zaginięcie jako zdarzenie, które uniemożliwia ustalenie miejsca pobytu osoby zaginionej i zapewnienie ochrony jej życia, zdrowia lub wolności, wymagające jej odnalezienia albo udzielenia pomocy. Zapraszamy do innych naszych wpisów na temat sprawy rodzinnych m.in. USTALENIE OJCOSTWA DZIECKA POZAMAŁŻEŃSKIEGO czy PIECZA NAPRZEMIENNA A ALIMENTY

Czy trzeba czekać ze zgłoszeniem zaginięcia 24 godziny?

Warto obalić bardzo powszechny mit, jakoby przed zgłoszeniem zdarzenia konieczne było odczekanie 24 lub nawet 48 godzin od momentu zaginięcia. Zaginięcie należy zgłosić jak najszybciej, można to zrobić w dowolnej jednostce policji. Gdy zaginie człowiek czas jest najważniejszy, dlatego ten mit jest szczególnie szkodliwy i najrozsądniej byłoby go wyprzeć raz na zawsze.

Co roku w Polsce liczba osób uznanych za zaginionych sięga ok. 17-20 tys. Nie ma tutaj znaczenia wiek, płeć, stan cywilny, jednak w tym artykule skupimy się na zaginięciach, które szczególnie nami wstrząsają tj. zaginięciach dzieci.

Co to jest Child Alert?

Child Alertem określamy system natychmiastowego rozpowszechniania (przy użyciu mediów) wizerunku zaginionego dziecka. (0-18 lat) Koncepcja całego programu opiera się na skoordynowanym działaniu różnych instytucji – szczególnie Policji i mediów.

Aby Policja zaczęła działać zgodę musi wyrazić prawny opiekun dziecka, wówczas udostępnione zostają komunikaty z jego zdjęciem i zwięzłym opisem.

Co jeśli wydaje Ci się, że widziałeś dziecko z Child Alertu?

Koniecznie zadzwoń wtedy na specjalnie uruchamiany numer 995! Nie zwlekaj, nie martw się pomyłką, możesz uratować czyjeś życie. Współpraca jest tutaj kluczowa.

Child Alert trwa zwykle 12 godzin, ale może w wyjątkowych sytuacjach zostać wysłany ponownie – z zaktualizowaną treścią.

Należy mieć na uwadze, że procedura Child Alert działa tak skutecznie, ponieważ jest bardzo rzadko stosowana i świadczy o powadze sytuacji, gdyby uruchamiano ją po każdym zaginięciu wysoce prawdopodobne jest, że stałaby się po prostu nieskuteczna. Mówiąc kolokwialnie – spowszechniałaby.

Warunki dla uruchomienia systemu to podejrzenie, że zaginione dziecko jest ofiarą przestępstwa pozbawienia wolności, lub że jego życie bądź zdrowie są bezpośrednio zagrożone.

Które kraje korzystają z procedury Child Alert?

Obecnie z tej procedury korzysta 11 krajów europejskich, Kanada, Meksyk i Stany Zjednoczone.

Polska korzysta z niej od 2013 r., dotychczas Child Alert został uruchomiony trzy razy. Dwa z tych porwań były porwaniami rodzicielskimi, dlatego na nich skupiam się w dalszej części artykułu.

Porwania rodzicielskie – czym są?

Definicję zawiera Zarządzenie Nr 124 Komendanta Głównego Policji:

Sytuacja,  w której jedno z rodziców lub opiekunów posiadających pełną władzę rodzicielską bez woli i wiedzy drugiego z nich pod pretekstem krótkotrwałego pobytu wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna posiadającego pełną władzę rodzicielską możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem w przysługującym mu zgodnie z prawem zakresie.

Porwania rodzicielskie – dlaczego najczęściej do nich dochodzi?

Oczywiście nic nie jest usprawiedliwieniem dla tak nieodpowiedzialnego i okrutnego postępowania, jednak wskazując na bezpośrednie przyczyny i pobudki należy zauważyć:

-brak porozumienia pomiędzy rodzicami, przy czym nie ma tutaj znaczenia czy są/byli małżeństwem,

– próba zemsty na drugim z rodziców, np. po rozwodzie,

– niekiedy osoba decydująca się na taki krok może się bać, że drugi z rodziców pozbawi ją władzy rodzicielskiej bądź kontaktów z dzieckiem. W ten sposób próbuje się „Zabezpieczyć” przed taką sytuacją (być może nawet po usłyszeniu takich gróźb od drugiego rodzica).

Nie można jednak pominąć bardzo istotnego powodu jakim może być ucieczka przed osobą, która dopuszczała się przemocy psychicznej lub fizycznej wobec dziecka bądź partnera/ki.

Porwania rodzicielskie – dlaczego to nigdy nie jest dobre rozwiązanie?

Młody człowiek nie rozumie, że nawet tak radykalny krok może być podjęty dla jego dobra. Bardzo ważne jest poczucie bezpieczeństwa i stałości. Dziecko nie odczuje tego bezpieczeństwa, zmieniając z dnia na dzień miejsce zamieszkania. Oraz co gorsza tracąc kontakt z najbliższą osobą, czyli rodzicem.

Bardzo często porwania rodzicielskie wiążą się z dodatkową przemocą wobec dziecka. Mowa o np. wpajaniu, że drugi rodzic nie żyje lub już nie kocha dziecka. Podobnie jak zmuszanie dziecka do posługiwania się nowymi danymi, czego dziecko nie rozumie i nie chce rozumieć.

Takie zachowania odbiją się echem w psychice małoletniej osoby.

Zawsze najlepszym sposobem rozwiązywania sporów jest próba dojścia do porozumienia, czemu służą organy państwowe i służba zdrowia. Dlatego warto korzystać z pomocy mediatora, psychologa czy psychoterapeuty, szczególnie jeśli celem jest dobro małego człowieka, który na nas polega.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do zapoznania się z ofertą naszej kancelarii: prawnik prawo rodzinne Gdańsk

 

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.