rownosc-praw-i-obowiazkow-malzonkow

Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje te kwestie w art. 23 zd. 1 i jest to jedna z podstawowych zasad prawa cywilnego – czyli zasada równości. Równość praw i obowiązków małżonków dotyczy zarówno tych niemajątkowych jak i majątkowych. w szczególności kontroli tutaj podlegają czynności prawne między samymi małżonkami, np. intercyza. Czynność prawna, która jest sprzeczna z art. 23 zd. 1 k.r.o. jest bezwzględnie nieważna. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, zapraszamy również do innych naszych wpisów z tego zakresu m.in.: INTERCYZA W TRAKCIE MAŁŻEŃSTWA oraz PRZESZKODY W ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA

Prawa i obowiązki małżonków zostały określone w art. 23 – 30 k.r.o.

Prawa majątkowe i niemajątkowe

Możemy je podzielić na prawa niemajątkowe:

– zaliczyć tu można: obowiązek wierności oraz wzajemnej pomocy

oraz prawa majątkowe:

– zaliczyć tu można: obowiązek utrzymania rodziny

Przepis art. 23 zd. 2 k.r.o. wskazuje jedynie na obowiązki małżonków. Te obowiązki są powiązane z prawem. A zatem ,,obowiązek wspólnego pożycia” jest powiązany z prawem współmałżonka ,,do wspólnego pożycia”. Art. 24 k.r.o. zawiera prawo osobiste do żądania o rozstrzygnięciu istotnych spraw rodziny. Z kolei w art. 25 k.r.o. zostało zawarte prawo do decydowania o swoim nazwisku po zawarciu małżeństwa.

Prawa i obowiązki małżonków określone w art. 23 – 30 k.r.o. dotyczą wszystkich małżonków, niezależnie od ustroju w jakim pozostają.

Obowiązki małżonków

W art. 23 k.r.o. ustawodawca wskazuje obowiązki małżonków:

– wspólnego pożycia

– wzajemnej pomocy

– wierności

– współdziałania dla dobra założonej przez małżonków rodziny

Obowiązek wspólnego pożycia

Obowiązek wspólnego pożycia obejmuje trzy więzi: duchową, fizyczną, gospodarczą. Są one istotne dla trwania małżeństwa. Dla wyjaśnienia, naruszenie tych obowiązków nie wywołuje bezpośrednich skutków prawnych, lecz jedynie skutki pośrednie. To z kolei prowadzi do powstania zupełnego i trwałego rozpadu pożycia – który należy do pozytywnej przesłanki orzeczenia rozwodu.

Obowiązek wzajemnej pomocy

Przede wszystkim obowiązek wzajemnej pomocy dotyczy zarówno sfery duchowej jak i materialnej. Małżonkowie zobowiązani są do zaspokajania potrzeb rodziny w miarę możliwości zarobkowych jak i majątkowych.

Reasumując, małżonkowie mają obowiązek współdziałania dla dobra rodziny. Przede wszystkim dotyczy to zarządu majątkami małżonków. Brak takiego porozumienia może prowadzić do uwzględnienia powództwa z art. 52 k.r.o. (ustanowienie rozdzielności majątkowej).

Jeśli zastanawiasz się nad zagadnieniem z prawa rodzinnego, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: adwokat rodzinny Gdańsk oraz kontaktu.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.