intercyza-w-trakcie-malzenstwa

Czym jest intercyza? Intercyza to nic innego jak umowa majątkowa małżeńska. Należy podkreślić, że intercyza w trakcie małżeństwa niekoniecznie służy do ustanowienia rozdzielności majątkowej. Równie dobrze poprzez jej zawarcie możemy wspólność majątkową małżeńską rozszerzyć o majątki osobiste współmałżonków.

Intercyza w trakcie małżeństwa – dla kogo?

Niestety intercyza w trakcie małżeństwa nierzadko nadal kojarzy nam się z brakiem zaufania i zabezpieczaniem majątku małżonka, który znajduje się w lepszej sytuacji materialnej na wypadek niewierności. Z pewnością coraz częściej można zaobserwować pogląd, zgodnie z którym intercyza w trakcie małżeństwa jest zawierana właśnie ze względu na chęć wspierania drugiego człowieka nawet w kryzysie. Na przykład w sytuacji kiedy jeden z partnerów popadłby w długi, drugi dzięki ustanowionej rozdzielności majątkowej będzie mógł mu pomóc. Przede wszystkim jest to swoiste zabezpieczenie rodziny przed kryzysem. Istotnie, szczególnie warto skorzystać z takiego rozwiązania, jeśli podejmujemy się ryzykownych inwestycji. Wówczas konsekwencje naszych biznesowych działań nie dotkną współmałżonka.

Może Cię także zainteresować: Rodzaje małżeńskich ustrojów majątkowych

Już jestem po ślubie – czy za późno na intercyzę?

Nigdy nie jest za późno!

Intercyza dla swojej skuteczności wymaga spisania w formie aktu notarialnego. Wobec tego by doszło do jej podpisania, obie strony muszą osobiście stawić się u notariusza oraz dobrowolnie wyrazić zgodę na stworzenie dokumentu.

Natomiast ustalenie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną wymaga wydania orzeczenia sądowego.

Przeczytaj również: Umowna rozdzielność majątkowa małżonków

Zgodnie z art. 52 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego każdy z małżonków może żądać rozdzielności majątkowej z ważnych powodów. Rozdzielność majątkowa ustanowiona wyrokiem sądu powstaje z dniem w nim oznaczonym. W §2 zd. 2 tego art. ustawodawca podkreśla, że możliwość ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wcześniejszą od daty wytoczenia powództwa jest możliwe wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.