oswiadczenie-o-przyjeciu-lub-odrzuceniu-spadku

Zapraszamy do lektury kolejnego wpisu z zakresu prawa spadkowego. Tym razem “na tapecie” jest oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Jeśli interesuje Cię ta tematyka, zapraszamy do zapoznania się z innymi wpisami z tego zakresu m.in.: KTO MOŻE WNIEŚĆ WNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU? oraz ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE

Gdzie składamy oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku?

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone w sądzie lub przed notariuszem.

3 możliwości dla spadkobiercy:

Zgodnie z art. 1012 k.c. spadkobierca ma trzy możliwości:

– może spadek przyjąć bez ograniczenia odpowiedzialności za długi

– może spadek przyjąć z ograniczeniem odpowiedzialności za długi

– oraz może spadek odrzucić (w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, a brak oświadczenia spadkobiercy w tym terminie jest jednoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Skutki przyjęcia spadku

Jeśli decydujemy się przyjąć spadek mamy do czynienia z sytuacją:

– że nabycie spadku jest nabyciem definitywnym

– od momentu przyjęcia spadku zmienia się odpowiedzialność za długi spadkowe. Teraz spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem, w razie przyjęcia prostego spadku ponosi odpowiedzialność bez ograniczenia. Z kolei gdy przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza odpowiada za długi spadkowe do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego.

– od momentu przyjęcia spadku może go zbyć w całości, jeżeli jest jedynym spadkobiercą lub przysługujący mu udział w spadku, jeżeli jest więcej spadkobierców

Skutki odrzucenia spadku

Jeżeli mamy do czynienia z sytuacją gdzie odrzucamy spadek, wówczas spadkobierca zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Przy dziedziczeniu ustawowym spadkobiercami zostają jego zstępni, natomiast przy dziedziczeniu testamentowym spadkobiercą jest wskazany na podstawie podstawienia (art. 963 k.c.) lub przyrostu (art. 965 k.c.). Z kolei jeśli spadek odrzucili wszyscy spadkobiercy testamentowi – dziedziczenie nastąpi na zasadach ustawowych.

Spadkobierca powołany do spadku zarówno z mocy testamentu, jak i z mocy ustawy może spadek odrzucić jako spadkobierca testamentowy, a przyjąć spadek jako spadkobierca ustawowy.

Co z oświadczeniami złożonymi pod warunkiem, z zastrzeżeniem terminu lub pod wpływem błędy lub groźby?

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu jest nieważne.

Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku nie może być odwołane.

O odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego dziecka przeczytasz TUTAJ.

Jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

  1. uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;
  2. spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.

Przeniesienie praw ze spadku

Nie można odrzucić spadku na rzecz konkretnej osoby. Jeśli spadkobierca chce przenieść swoje prawa na inną osobę, może to zrobić po przyjęciu spadku poprzez jego zbycie. Jeśli interesuje Cię prawo spadkowe Gdańsk – zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią prawną.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.