kurator-a-zarzad-nad-majatkiem-dziecka

Kuratorem a zarządem na majątkiem dziecka – w niniejszym wpisie przedstawimy różnice. Nasza Kancelaria specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Zapraszamy również do pozostałych naszych wpisów z zakresu prawa rodzinnego: ZASADA RÓWNEJ STOPY ŻYCIOWEJ RODZICÓW I DZIECI PRZY OBLICZANIU ALIMENTÓW oraz USTALENIE OJCOSTWA DZIECKA POZAMAŁŻEŃSKIEGO

Kurator – jego powołanie regulują przepisy art. 99 k.r.o. Kuratora powołuje się w momencie, kiedy np. żaden z rodziców nie może reprezentować dziecka, które pozostaje pod ich władzą rodzicielską. Kuratora powołuje sąd opiekuńczy.

Kurator - przy darowiźnie / testamencie dla dziecka

Dlatego też przedmioty, które przypadają dziecku z tytułu darowizny lub testamentu nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców, jeśli w umowie darowizny albo w testamencie zostało zawarte zastrzeżenie. Zgodnie z art. 102 k.r.o. w takim przypadku właśnie jest powoływany kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. Artykuł ten dotyczy wyłącznie kwestii związanych z zarządem przedmiotami wchodzącymi w skład spadku lub darowizny. Oczywiście pieczę nad dzieckiem nadal sprawują rodzice, którzy nie zostali pozbawieni praw rodzicielskich.

Zarząd majątkiem dziecka

Jednym ze sposobów ograniczenia władzy rodzicielskiej jest powierzenie zarządu majątkiem dziecka ustanowionemu przez sąd opiekuńczy – kuratorowi. Jednak do powierzenia zarządu majątkiem dziecka dojdzie wówczas, gdy rodzice w sposób nieprawidłowy sprawują zarząd majątkiem dziecka.

Istotna jest również wielkość majątku dziecka. Rodzice zgodnie z art. 101 § 1 k.r.o. są zobowiązani do właściwego zarządu majątkiem dziecka. Jeśli ich czynności przekraczają zakres zwykłego zarządu, rodzice muszą zgodnie z art. 101 § 3 k.r.o. uzyskać zgodę sądu opiekuńczego.

Nie bez znaczenia jest również właściwa współpraca pomiędzy rodzicami, a kuratorem. Kurator powinien informować rodziców o zamierzonych czynnościach.

Kuratela ustaje z chwilą osiągnięcia pełnoletności przez dziecko.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy sprawie rodzinnej w Gdańsku – zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment