ALIMENTY-NA-RZECZ-MALZONKA–KIEDY-PRZYSLUGUJA

Alimenty na rzecz małżonka – kiedy przysługują?

Obowiązek alimentacyjny powszechnie jest kojarzony z obowiązkiem łożenia jednego z rodziców na utrzymanie swojego dziecka. Jednakże kodeks rodzinny i opiekuńczy dopuszcza sytuację, kiedy po orzeczeniu rozwodu powstaje obowiązek alimentacyjny wobec byłej żony lub byłego męża. W poniższym wpisie Nasza Kancelaria omówi alimenty na rzecz małżonka-kiedy przysługują? Zapraszamy również do pozostałych naszych wpisów z zakresu alimentów: OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW? CHARAKTER PRAWNY OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO

Na początek należy wskazać, iż alimenty na rzecz byłego małżonka przysługują od innych kryteriów, niż na rzecz dziecka. Najistotniejszą kwestią jest okoliczność, który z małżonków został obciążony winą za rozkład pożycia małżeńskiego.

Art. 60 k.r.o. wyodrębnia dwa rodzaje obowiązku alimentacyjnego wobec byłego małżonka:

  1. zwykły;

  2. rozszerzony.

Obowiązek alimentacyjny zwykły

Małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego może żądać od drugiego małżonka dostarczania mu środków utrzymania. Musi on znajdować się w niedostatku. Może on żądać alimentów od małżonka, które przysługują w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

Jest to pierwsza przesłanka do orzeczenia alimentów na rzecz byłego małżonka. Wymogiem jest, żeby w wyroku orzekającym rozwód pomiędzy stronami małżonek ten nie został uznany za wyłącznie winnego. Wówczas na tej podstawie drugi małżonek może żądać alimentów.

Drugą przesłankę stanowi stan niedostatku istniejący po stronie małżonka, który jest uprawniony do alimentów. Jako stan niedostatku należy rozumieć sytuację, gdy były małżonek nie ma realnych możliwości zarobkowych i majątkowych. I z tego powodu nie może zaspokoić swoich podstawowych i usprawiedliwionych potrzeb w całości.

WAŻNE! Stan niedostatku nie może wynikać z winy samego roszczącego o alimenty, np. małżonek nie chce podejmować pracy.

Stan niedostatku nie musi być wywołany bezpośrednio rozwodem. Może nastąpić w skutek różnych okoliczności, które pojawiły się zarówno przed jak i po rozwodzie. Na przykład obowiązek osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub nagła ciążka choroba małżonka uprawnionego.

 

Obowiązek alimentacyjny rozszerzony

Rozszerzony obowiązek alimentacyjny, który został uregulowany w art. 60 § 2 k.r.o., może nastąpić, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. W konsekwencji takiego rozwodu sytuacja materialna małżonka niewinnego uległa pogorszeniu. Sąd w takiej sytuacji może orzec, że małżonek wyłącznie winny jest obowiązany do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, nawet jeśli ten nie znajdowałby się w niedostatku. Sąd może to orzec na żądanie małżonka niewinnego.

Odpowiedni zakres zaspokajania potrzeb materialnych nie oznacza tylko wyrównywania niedostatku. Jednak z drugiej strony nie idzie on aż tak daleko, aby zrównywać stopę życiową obojga rozwiedzionych małżonków. W rzeczywistości alimenty od małżonka przysługują w celu zapewnienia małżonkowi niewinnemu takiej stopy życiowej, jaką miał zapewnioną w trakcie trwania związku małżeńskiego.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Zgodnie z brzmieniem art. 60 § 3 k.r.o. obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami wygasa:

  • w razie zawarcia przez uprawnionego do alimentów nowego małżeństwa;

  • po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu, jeżeli zobowiązanym jest małżonek, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia. Chyba, że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

WAŻNE! W przypadku uznania jednego z małżonków za wyłącznie winnego rozpadowi pożycia, obowiązek alimentacyjny NIE WYGASA NIGDY, A WIĘC MOŻE TRWAĆ DO KOŃCA ŻYCIA MAŁŻONKA NIEWINNEGO.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozjaśnieniu kwestii alimentacyjnej, zapoznaj się z naszą ofertą: prawnik alimenty Gdańsk

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment