wykonawca-testamentu-czym-sie-zajmuje

Kto może zostać wykonawcą testamentu?

Wykonawcą testamentu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która została wyraźnie wskazana przez spadkodawcę w testamencie.

To może, ale nie musi być osoba z grona spadkobierców. Wykonawca testamentu ma prawo nie zgodzić się na pełnienie tej funkcji – wówczas składa oświadczenie przed sądem. Co ważne – od momentu jego powołania spadkobiercy są pozbawieni prawa zarządu majątkiem spadkowym. Zachowują natomiast prawo sprzedaży swojego udziału w spadku.

Przeczytaj również: Rodzaje testamentów i ich ważność

Jaka jest rola wykonawcy testamentu?

Główną rolą wykonawcy testamentu jest zarządzanie majątkiem spadkowym i sprawowanie nad nim pieczy. Chociaż tak naprawdę zakres obowiązków w dużej mierze zależy od spadkodawcy, który może nałożyć na niego inne zadania lub obowiązki mające związek ze spadkiem.

Czy wykonawca testamentu może sprzedać przedmiot spadkowy?

W ww. zarządzaniu mieszczą się także kompetencje przekraczające zwykły zarząd rzeczą, np. możliwość sprzedania tej rzeczy. Bowiem do obowiązków wykonawcy testamentu należy też spłacenie długów spadkowych czy wykonanie ewentualnych zapisów i poleceń. Często konieczna będzie sprzedaż części majątku.

Wykonawca testamentu może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z zarządu spadkiem. A także w sprawach o prawa należące do spadku. Musi również liczyć się z faktem, że w sprawach o długi spadkowe może występować w charakterze pozwanego!

Zapoznaj się z ofertą naszej Kancelarii: sprawy spadkowe Gdańsk

Kto wydaje spadkobiercom majątek spadkowy?

Ostatnim obowiązkiem wykonawcy testamentu jest wydanie spadkobiercom majątku spadkowego zgodnie z wolą spadkodawcy. Wykonawca testamentu musi jednak pamiętać, że powinien działać zgodnie z odpowiednimi przepisami kodeksu cywilnego.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment