Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka

Dzieci nie mogą zasadniczo samodzielnie zarządzać swoim majątkiem, co nie oznacza, że nie mogą go posiadać. Często bowiem zdarza się tak, że stają się one właścicielami poprzez dziedziczenie. Takie okoliczności nie budzą większych problemów, jeśli w skład masy spadkowej wchodzą rzeczy, prawa czy nieruchomości, które są dla spadkobiercy korzystne. Jednak co w sytuacji, gdy spadek wywołuje więcej kłopotów niż dobrego, na przykład jest obciążony długami spadkowymi? Wówczas należy odrzucić spadek w imieniu dziecka. Jak tego dokonać?

Wyjaśniam poniżej.

Przeczytaj także: Odpowiedzialność za długi spadkowe.

Odrzucenie spadku w standardowej procedurze

Spadkobierca może odrzucić spadek w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania. Najważniejszym skutkiem tej czynności, o jakim warto wspomnieć przy okazji tego wpisu, jest fakt, że wówczas spadkobierca zostaje wyłączony od dziedziczenia – tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Oznacza to, że pomimo iż ktoś żyje, przyjmuje się, że tak nie jest. To tak zwana fikcja prawna, która ma na celu ułatwić ustalenie kręgu spadkobierców, którzy będą dziedziczyć po zmarłym.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w tym artykule: Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Kto może odrzucić spadek w imieniu dziecka?

Dzieci, czyli z punktu widzenia prawa osoby małoletnie, nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych. W związku z tym nie mogą one samodzielnie działać w swoim imieniu, aby wywołać wiążący skutek prawny. Taką czynnością będzie na przykład złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku. Jakie będzie zatem rozwiązanie tej sytuacji, aby skutecznie odrzucić spadek w imieniu małoletniego?

Oświadczenie powinni złożyć jego przedstawiciele ustawowi, którymi najczęściej są po prostu rodzice. Jednak kwestia ta niestety nie jest aż tak prosta i nie sprowadza się wyłącznie do tej jednej czynności. Aby skutecznie odrzucić spadek w imieniu dziecka, należy podjąć również dodatkowe czynności, o czym poniżej.

Co robić, aby odrzucić spadek w imieniu dziecka?

Często zdarza się, że dziecko zostaje uprawnione do dziedziczenia spadku w momencie, w którym rodzic złoży oświadczenie o jego odrzuceniu. Dzieje się tak ze względu na wcześniej wspomnianą przeze mnie zasadę. Spadkobierca, który odrzucił spadek, jest traktowany tak, jakby nie dożył chwili otwarcia spadku. Wówczas dziedziczy po nim kolejna osoba, która zgodnie z porządkiem ustawowym jest do tego uprawniona i będą to najczęściej właśnie dzieci. A skoro rodzic ten spadek odrzucił, oznacza to, że jest dla niego niekorzystny. W związku z tym z pewnością będzie chciał dokonać tej czynności również w imieniu dziecka. Od kiedy zatem liczyć termin odrzucenia spadku w imieniu dziecka? 

Termin 6-miesięczny zaczyna biec w momencie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku przez jego rodzica.

Poniżej opiszę dwie czynności, jakich należy dokonać, aby skutecznie odrzucić kłopotliwy spadek w imieniu małoletniego.

Złożenie wniosku do sądu o zezwolenie na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego

Zanim przedstawicielom ustawowym przyjdzie odrzucić spadek w imieniu małoletniego spadkobiercy, muszą oni uzyskać zezwolenie sądu rodzinnego na dokonanie tej czynności. Wówczas w pierwszej kolejności należy złożyć stosowny wniosek do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. Wniosek prawdopodobnie będzie nazywał się tak: wniosek o zezwolenie na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego. Opłata za jego wniesienie wynosi 100 zł.

Czego będziesz potrzebować do wypełnienia i złożenia wniosku?

Wniosek do sądu należy uzupełnić standardowymi danymi wnioskodawców (którymi są przedstawiciele ustawowi dziecka): imiona, nazwiska, PESEL i dokładny adres zamieszkania. Do wniosku zwykle trzeba również dołączyć akt zgonu spadkodawcy, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz dodatkowy odpis wniosku. O błędach w aktach stanu cywilnego przeczytasz TUTAJ.

Odrzucenie spadku w imieniu dziecka

Po 7 dniach postanowienie sądu się uprawomocnia. Wówczas należy udać się do notariusza, aby w imieniu dziecka złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku.

Zapoznaj się z ofertą naszej Kancelarii: prawo spadkowe Gdańsk

Jak odrzucić spadek w imieniu dziecka? Podsumowanie

Podsumowując, aby odrzucić spadek w imieniu dziecka, w pierwszej kolejności jego przedstawiciele ustawowi muszą uzyskać na tę czynność zezwolenie sądu rodzinnego. Dopiero po otrzymaniu zgody mogą oni odrzucić spadek poprzez złożenie oświadczenia przed notariuszem.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment