zawieranie-umowy-przez-internet

Zawieranie umowy przez Internet

W dzisiejszych czasach większość z Nas korzysta z dobrodziejstw Internetu. Również obecnie panująca pandemia wpłynęła na to, że coraz więcej ludzi przenosi swoje życie do Internetu. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetowych platform aukcyjnych to już codzienność. Poprzez kliknięcie myszy dochodzi codziennie do zawarcia niezliczonej ilości umów handlowych.

Na wstępie warto zaznaczyć, że umowy zawierane przez Internet nie dotyczą już tylko prostych codziennych czynności, ale również poważnych i wartościowych transakcji. Do zawierania umów przez Internet dochodzi zarówno pomiędzy osobami prywatnymi, kontrahentami, jak i pomiędzy przedsiębiorcami a osobami prywatnymi (kontrahentami). Nasza kancelaria zajmuje się sprawami gospodarczymi w Gdańsku. Jeśli potrzebujesz pomocy, zapraszamy do kontaktu. 


Ciągły rozwój technologii sprawia, że możemy bez wychodzenia z domu załatwić kilkoma kliknięciami wiele kwestii.

W poniższym wpisie odpowiemy na najważniejsze pytania: 

  1.   Jak zawrzeć umowę przez Internet?
  2.   Kiedy taka umowa jest nieważna?
  3.   Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość?

 

 

Kiedy zostaje zawarta umowa przez Internet?

Art. 60 ust. 2 ustawy Kodeks cywilny stanowi, że „oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie
z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią”
. Aby mogło więc dojść do zawarcia umowy przez Internet niezbędne jest złożenie tzw. oświadczenia woli. Oświadczenia woli mogą być w większości przypadków składane online i dlatego możliwe jest przeprowadzanie licznych transakcji w sieci. Oświadczenie woli może przybrać formę przekazu ogólnego do wielu internautów, lub też przekazu do konkretnego użytkownika Internetu.

Co to właściwie oznacza i kiedy następuje ten moment?

Zawarcie umowy przez Internet następuje gdy druga osoba otrzyma nasze potwierdzenie przystąpienia do umowy za pośrednictwem poczty mailowej lub innego komunikatora.

Wystarczy więc wymiana korespondencji elektronicznej między dwiema osobami, by móc zawrzeć umowę przez Internet.

PAMIĘTAJMY JEDNAK, ABY ZWRÓCIĆ UWAGĘ NA KWESTIE ZWIĄZANE Z WYPOWIEDZENIEM, TERMINEM ORAZ MIEJSCEM WYKONANIA UMOWY!

Kiedy taka umowa jest nieważna?

Są sytuacje, kiedy z różnych powodów Nasze oświadczenie nie może dotrzeć do drugiej strony umowy. Może się tak zdarzyć, gdy zerwie się połączenie internetowe bądź wystąpi błąd aplikacji, za pomocą której wysyłamy Nasze oświadczenie woli. W takich sytuacjach brak jest niezbędnego elementu, jakim jest możliwość zapoznania się ze złożonym oświadczeniem przez kontrahenta, nasza umowa przez Internet będzie wówczas nieważne.

Ważnym jest aby upewnić się, że druga strona odebrała i potwierdziła to co zostało ustalone.

Jak odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Odstąpić od umowy zawartej na odległość można jedynie gdy transakcji dokonał konsument z przedsiębiorcą. Przy większości dokonywanych transakcji konsumentom przysługuje ustawowe prawo odstąpienia w ciągu 14 dni od dokonania transakcji.

WAŻNE! Termin 14 dni na odstąpienie od umowy liczy się od dnia odbioru zamówionego towaru, a nie od daty złożenia zamówienia.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.