ustalenie-ojcostwa-co-warto-wiedziec

Ustalenie ojcostwa - co warto wiedzieć?

Ojciec dziecka “nie przyznaje się” do dziecka po jego urodzeniu? Nie uznał dziecka, ani nie chce płacić alimentów? Nie wiesz, co zrobić? Spokojnie, przepisy kodeksu rodzinnego mają odpowiedzi na wszystkie pytania, a nasza Kancelaria od ponad 10 lat zajmuje się sprawami rodzinnymi w Gdańsku. Zapraszamy również do zapoznania się z wpisami dot.: USTALENIE POCHODZENIA DZIECKA – JAKIE DOWODY? oraz USTALENIE OJCOSTWA DZIECKA POZAMAŁŻEŃSKIEGO

Teraz po kolei wyjaśnimy co warto wiedzieć na temat ustalenia ojcostwa.

Kto może złożyć pozew o ustalenie ojcostwa? W jakim terminie?

Pozew mogą złożyć:

dziecko

matka dziecka

domniemany ojciec dziecka

Matka oraz domniemany ojciec mogą wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa. Termin do wniesienia powództwa wynosi do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności, czyli osiągnięcia lat 18.

Należy przy tym pamiętać, że zgodnie z art. 10 § 2 k.c. przez zawarcie małżeństwa małoletni uzyskuje pełnoletniość i nie traci jej w razie unieważnienia małżeństwa.

Jeżeli dziecko zmarło przed osiągnięciem pełnoletności, matka oraz domniemany ojciec mogą wytoczyć powództwo o ustalenie ojcostwa do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

Nie jest również możliwe ustalenie ojcostwa w drodze postępowania administracyjnego.

 

 

Kogo należy pozwać?

Art. 84 § 3 k.r.o wskazuje legitymację bierną w przypadku wytoczenia powództwa przez matkę lub dziecko. Pozwanym w tej sytuacji jest domniemany ojciec, a gdy ten nie żyje – wówczas kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy. Natomiast w przypadku śmierci dziecka, które było powodem w sprawie o ustalenie ojcostwa – mogą dochodzić jego zstępni.

Zgodnie z art. 84 § 4 k.r.o domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje – to przeciwko dziecku.

Jakie dodatkowe roszczenia przysługują?

Art. 143 k.r.o. podaje, że jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest mężem matki, nie zostało ustalone, to dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń majątkowych związanych z ojcostwem tylko jednocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa. Nie dotyczy to jednak matki, gdy dziecko urodziło się nieżywe. Zatem dziecko i matka mogą najpierw wystąpić z pozwem o ustalenie ojcostwa, a następnie z roszczeniami majątkowymi. Mogą zatem w jednym pozwie dochodzić roszczeń o ustalenie ojcostwa oraz roszczeń alimentacyjnych.

Oprócz roszczeń alimentacyjnych w pozwie o ustalenie ojcostwa można zawrzeć także żądania dotyczące:

 

W sprawie o ustalenie ojcostwa nie jest dopuszczalne powództwo wzajemne.

W sprawie o ustalenie ojcostwa nie może toczyć się inna sprawa o stan cywilny dziecka.

Strona dochodząca roszczenia nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.

W tego typu sprawach pełnomocnikiem może być również przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, która niesie pomoc rodzinie.

Do którego sądu składamy pozew o ustalenie ojcostwa?

Sprawy o ustalenie ojcostwa są zaliczane do spraw ze stosunków między rodzicami, a dziećmi, które są rozpoznawane w procesie w postępowaniu odrębnym. Dlatego powództwo wytacza się w miejscu zamieszkania powoda, jeżeli brak jest podstawy do wytoczenia powództwa według przepisów o właściwości ogólnej.

Natomiast w przypadku, gdy nie jest znane miejsce pobytu domniemanego ojca, pozew może być doręczony np. kuratorowi ustanowionemu przez Sąd na wniosek osoby zainteresowanej. Jednak przed wyznaczeniem kuratora przeprowadza się dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.