spis-czy-wykaz-inwentarza

Od momentu, w którym spadkobierca dowiedział się o spadku liczony jest sześciomiesięczny termin, w którym może on złożyć oświadczenie o jego przyjęciu lub odrzuceniu

Spadek można przyjąć wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza. Przy czym zaniechanie złożenia oświadczenia w ww. terminie skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że za ewentualne długi spadkowe spadkobierca odpowie jedynie do wysokości otrzymanego spadku. Takie rozwiązanie wprowadzono w 2015 roku, wcześniej brak oświadczenia oznaczał przyjęcia spadku wprost.

Przyjęcie spadku wprost oznacza, iż spadkobierca będzie odpowiadał za wszystkie długi zmarłego całym swoim majątkiem. 

Celem ustalenia wysokości spadku, ale także liczby i wysokości długów spadkobierca powinien sporządzić wykaz bądź spis inwentarza.

Dokumenty te mają jednakowy cel, jednak różni je forma, sposób sporządzenia oraz powaga prawna.

Różnice spisu i wykazu inwentarza

Spis inwentarza

Spis inwentarza to dokument urzędowy, sporządza go komornik po zapoznaniu się ze stanem spadku. Sporządzenie spisu inwentarza jest odpłatne.

Co musi zawierać?

Zgodnie z art. 6388 k.p.c. :

W spisie inwentarza komornik zamieszcza przedmioty należące do spadku i przedmioty zapisów windykacyjnych, z zaznaczeniem wartości każdego z tych przedmiotów. Również długi spadkowe ze wskazaniem wysokości każdego z nich.

Wartość przedmiotów należących do spadku i przedmiotów zapisów windykacyjnych komornik ustala według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. A wysokość długów spadkowych – według stanu z chwili otwarcia spadku. 

Komornik z urzędu ustala i zamieszcza w spisie inwentarza przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych oraz długi spadkowe.

W spisie inwentarza komornik wykazuje też wartość stanu czynnego spadku z uwzględnieniem wartości rzeczy.

Wykaz inwentarza

Natomiast wykaz inwentarza jest dokumentem prywatnym, sporządzanym przez spadkobiercę według ustalonego wzoru, który jest dostępny w Internecie i można go pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to opcja szybsza i tańsza.

Co musi zawierać wykaz inwentarza?

Zgodnie z art.  10311 k.p.c. W wykazie inwentarza z należytą starannością ujawnia się przedmioty należące do spadku oraz przedmioty zapisów windykacyjnych, z podaniem ich wartości według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. A także długi spadkowe i ich wysokość według stanu z chwili otwarcia spadku.

Gdzie składamy formularz?

Wypełniony formularz składa się w sądzie spadku lub w sądzie, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania składającego wykaz. 

Można sporządzić wykaz inwentarza u notariusza?

Nie ma przeszkód aby wykaz inwentarza został sporządzony także przez notariusza w formie protokołu. Notariusz niezwłocznie przesyła wówczas odpis protokołu do sądu spadku.

Wymóg należytej staranności

Jedyne o czym spadkobierca musi pamiętać sporządzając wykaz inwentarza to wymóg należytej staranności. Polega on na możliwie dokładnym “zbadaniu” sytuacji majątkowej spadkodawcy. 

Przede wszystkim, jeśli po złożeniu wykazu inwentarza ujawnią się nowe informacje o pominiętych długach bądź aktywach należących do spadku, wystarczy uzupełnić wykaz.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w sprawie spadkowej w Gdańsku, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.