rozwod-a-wspolne-zamieszkiwanie

Rozwód według prawa

Art. 56. § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, że „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód”.

Rozkład pożycia jest zupełny, gdy pomiędzy małżonkami nie istnieje więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Więź gospodarcza to prowadzenie przez małżonków wspólnego gospodarstwa domowego m.in wspólne zamieszkiwanie.

Przeczytaj nasz inny wpis: Podobieństwa i różnice między separacją a rozwodem

 Czy sąd może uznać, że nie nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia ze względu na wspólne zamieszkiwanie?

Istotne jest kilka kwestii:

1) czy małżonkowie mieszkają wspólnie z własnej woli, czy ze względu na to, że nie mają innego wyjścia?

2) czy małżonkowie prowadzą wspólny budżet domowy czy oddzielnie rozporządzają swoimi zarobkami.

3) gdy budżet jest prowadzony wspólnie, to czy małżonkowie robią to świadomie czy może jeden z małżonków narzuca to drugiemu?

4) czy małżonkowie razem decydują o wydatkach czy może tylko jeden z małżonków podejmuje decyzję.

5) czy małżonkowie pomimo wspólnego zamieszkiwania prowadzą odrębne gospodarstwo?

Sam fakt wspólnego zamieszkiwania przez małżonków nie oznacza automatycznie, że małżeństwo funkcjonuje normalnie, a więzi pomiędzy małżonkami nie ustały. Nie ma przepisu, który zobowiązywałby małżonków do mieszkania oddzielnie w chwili wniesienia pozwu. Ocena czy pomiędzy małżonkami nastąpił zanik więzi gospodarczej polega w dużej mierze na sprawdzeniu, czy decyzja małżonków jest świadoma i czy występują przyczyny niezależne od małżonków, które utrudniają wyprowadzenie się ze wspólnego mieszkania przez jednego z małżonków. Istotny jest także sposób, w jaki małżonkowie okazują swoją odrębność tj. mieszkanie w odrębnych pokojach.

Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym w uchwale Pełnego Składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 1955-05-28 w sprawie o sygn. akt I CO 5/55 „Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami”.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do naszej oferty: adwokat rozwód Gdańsk

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.