przeslanki-zawarcia-malzenstwa

Przesłanki zawarcia małżeństwa

Zgodnie z art. 1 § 1 k.r.o. określono przesłanki zawarcia małżeństwa. Mają one charakter bezwzględny, pozytywny, zupełny i kumulatywny. Opisane przesłanki są na tyle istotne, że brak przynajmniej jednej z tych przesłanek stanowi przeszkodę do zawarcia małżeństwa. Zapraszamy do naszych pozostałych wpisów dotyczących małżeństwa: INTERCYZA W TRAKCIE MAŁŻEŃSTWA oraz PRZESZKODY W ZAWARCIU MAŁŻEŃSTWA

Oświadczenia mogą być złożone przez osoby różnej płci

Gdy występują wątpliwości co do płci, kierownik USC powinien odmówić przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński. W takim przypadku powiadamia się osobę zainteresowaną na piśmie o przyczynach odmowy, a osoba taka może w terminie 14 dni od doręczenia wystąpić do sądu rejonowego o rozstrzygnięcie, czy odmowa jest uzasadniona.

Muszą zostać złożone przy jednoczesnej obecności osób zawierających małżeństwo

Oznacza to, że jeden z nupturientów musi być obecny przy składaniu oświadczenia przez drugiego. Nie jest dopuszczalne składanie oświadczeń w różnych miejscach.

Oświadczenia odbiera kierownik USC

Oświadczenia odbiera kierownik USC, ale może to być również jego zastępca. Małżeństwo rejestruje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwego ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

Przedmiotem oświadczeń jest wstąpienie w związek małżeński

Przedmiotem oświadczenia musi być wola wstąpienia w związek małżeński. Formę zawarcia małżeństwa określił art. 7 k.r.o. Przede wszystkim małżeństwo zawieramy przed kierownikiem USC, a oświadczenia składamy publicznie w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Po drugie, kierownik USC pyta mężczyznę i kobietę, czy zamierzają zawrzeć ze sobą małżeństwo i każda z osób składa oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński. W związku z tym, dopiero po złożeniu oświadczeń kierownik USC ogłasza, że wskutek zgodnych oświadczeń obu stron zawarto małżeństwo.

Brak wystąpienia jednej z tych przesłanek uniemożliwia zawarcie małżeństwa.

Zapoznaj się z naszą ofertą: adwokat prawo rodzinne Gdańsk

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.