przemoc-domowa

Przemoc w rodzinie – kto może założyć Niebieską kartę?

Procedura „Niebieskiej Karty” zostaje uruchomiona, kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie zaistnienia przemocy w rodzinie. Jej celem każdorazowo jest ochrona osoby bądź osób zagrożonych tą przemocą i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Kto wypełnia formularz a kto może zgłosić przemoc w rodzinie?

Na początku wypełniany jest formularz „Niebieska Karta-A”, przy czym warto sobie uzmysłowić, że nie ma zamkniętego katalogu osób, które mogą zgodnie z procedurą zgłosić przemoc w rodzinie. Ważne też jest, że na etapie informowania organów o możliwej przemocy w rodzinie, nie trzeba mieć wiedzy odnośnie sprawcy przemocy domowej. Nie trzeba również znać dokładnych danych ofiar przemocy w danej rodzinie. Nie musimy również znać dokładnych danych co do formy przemocy. Pamiętajmy, że przemoc psychiczna również powoduje możliwość wszczęcia procedury i indywidualnego planu pomocy ofiarom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Wiele osób obawia się, że nie ma możliwości zgłoszenia przemocy w rodzinie, której nie zna, ale co do której podejrzewa, że w danej rodzinie dochodzi do przemocy. W rzeczywistości formularz „Niebieska Karta-A” wypełnia przedstawiciel właściwej służby. Kiedy? Gdy podczas wykonywania swoich obowiązków służbowych poweźmie podejrzenie o stosowaniu przemocy w rodzinie. Zatem wiedzę o tej przemocy może uzyskać od dowolnej, nawet niepowiązanej z agresorem osoby, np. od sąsiada, znajomego, dostawcy usług.

Może Cię również zainteresować: Sprawowanie pieczy nad dzieckiem

Procedura pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Istotnym jest tutaj zwrócenie uwagi na strukturę procedury, bowiem często niepoprawnie mówimy, że np. „żona założyła mu niebieską kartę”. Takie sformułowanie jest błędne. Niebieskiej Karty nie zakłada się na wniosek ofiary czy też osoby postronnej. Jej założenie nie wymaga nawet zgody osoby doznającej przemocy. Już sam fakt złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa może skutkować uruchomieniem procedury Niebieskiej Karty. Nierzadko zdarza się, że intencją osoby zgłaszającej nie było założenie podejrzanemu Niebieskiej Karty. Aczkolwiek funkcjonariusz uznał uruchomienie procedury Niebieskiej Karty za właściwe i konieczne w danej sprawie. Jeśli potrzebujesz pomocy adwokata rodzinnego w Gdańsku zwróć się o pomoc do wykwalifikowanej w prawie rodzinnym kancelarii.

Kto jest uprawniony do uruchomienia procedury?

Jednostki uprawnione do uruchomienia procedury Niebieskiej Karty to m.in. policja, pracownicy pomocy społecznej, oświaty, opieki zdrowotnej, ratownicy medyczni. Również członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  ma obowiązek wszcząć procedurę, kiedy sytuacja tego wymaga. Wypełnia on wówczas kwestionariusz Niebieskiej Karty – A.

Ważna informacja: pamiętaj – policja nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia dotyczącego przemocy w rodzinie!

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.