prosta-spolka-akcyjna

Wśród prawników i przedsiębiorców, zajmujących się prawem handlowym – Prosta Spółka Akcyjna jest często omawianym tematem. Również dlatego, że pierwotnie miała ona wejść w życie w tym roku. Jednak rozpoczęcie jej funkcjonowania przesunięto na przyszły rok.

Czym jest Prosta Spółka Akcyjna i jakie ma znaczenie w odniesieniu do innych spółek prawa handlowego? O tym w najnowszym artykule.

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Kodeks Spółek Handlowych (KSH) – ustawą o zmianie ustawy KSH oraz niektórych, innych ustaw wprowadził Prostą Spółkę Akcyjną. Pomimo tego, że jej wejście datowane było na rok obecny, nastąpiło przesunięcie jej ,,wejścia’’ na rok 2021 (1 marca). Co ważne, z założenia ma ją cechować charakter spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółki akcyjnej. Warto podkreślić, że jednoosobowa spółka z o. o. nie może założyć Prostej Spółki Akcyjnej.

POWSTANIE SPÓŁKI

Art. 3001:

§ 1. Prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Spółka nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
§ 3. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki.
§ 4. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

PLUSY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Plusami zdecydowanie są: możliwość założenia prostej spółki akcyjnej nawet przez jedną osobę oraz zobowiązanie akcjonariuszy jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Co najważniejsze, na akcjonariuszu nie ciążą dodatkowe zobowiązania oraz nie odpowiadają oni za jej zobowiązania. Nadto, zgodnie z założeniami Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, plusami są:

  • kapitał akcyjny ma wynosić minimum 1 zł
  • elastyczne kształtowanie struktury majątkowej spółki, w oparciu o akcje bez wartości nominalnej i znaczna swoboda wypłat z kapitału akcyjnego
  • rozwiązania, które wykazują możliwość wniesienia do spółki, pracy i usług, bez skomplikowanych i kosztownych wycen, już na etapie rozpoczynania działalności
  • proste funkcjonowanie spółki głównie w zakresie wykorzystania środków komunikacji na odległość
  • możliwość wyboru systemu monistycznego, który jednocześnie usprawni podejmowanie decyzji w spółce
  • bardzo łatwa, 24h rejestracja, przy pomocy e-formularza oraz likwidacja spółki (w sytuacji niepowodzenia przedsięwzięcia) lub możliwość zmiany w inną spółkę kapitałową

DLA KOGO PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA?

Inwestorzy planujący rozpoczęcie działalności, docenią uniwersalny charakter Prostej Spółki Akcyjnej. Przede wszystkim ani skład osobowy uczestników spółki, ani przedmiot działalności czy czas trwania nie ograniczają jej działalności. To dlatego, Prosta Spółka Akcyjna przejawia korzyść dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem kapitału w obrocie niepublicznym.

Podsumowując, zalety spółki ucieszą “startupy”, gdyż ich realizacja skupia się głównie na przedsięwzięciach związanych z nowymi technologiami na dość niepewnym rynku. Biorąc powyższe pod uwagę Prostą Spółkę Akcyjną dedykuje się tego rodzaju przedsięwzięciom, głównie z uwagi na:

  • elastyczną strukturę kapitałową, która opiera się na  kapitale akcyjnym i akcji bez wartości nominalnej
  • możliwość wnoszenia wkładów w postaci pracy lub usług
  • szeroki zakres swobodnego kształtowania wzajemnych relacji pomiędzy akcjonariuszami.

KONKURENCYJNA FORMA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Zrzeszenie Polski w UE wraz z innymi europejskimi państwami, niejako ,,wymusza’’ na Polsce walkę o atrakcyjność na tle innych państw Europy. Polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z typów spółek kapitałowych, utworzonych zgodnie z prawem obcym. Podsumowując, Prosta Spółka Akcyjna zwiększa konkurencyjność Polski w zakresie form prawnych prowadzenia działalności. Prosta Spółka Akcyjna wprowadza rozwiązania nowatorskie na gruncie polskiego systemu spółek. Powstanie Prostej Spółki Akcyjnej to niejako realizacja pomysłu, podpatrzonego u państw obcych, w zakresie bogatej tradycji legislacyjnej, jak i mających solidne uzasadnienie ekonomiczne.

Potrzebujesz więcej informacji dot. obsługi prawnej firm w Gdańsku? Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment