powinowactwo-a-malzenstwo

Powinowactwo a małżeństwo

Oczywistym jest, że w polskim prawie nie istnieje możliwość by poślubić własną siostrę bądź brata, nie można też poślubić żadnych krewnych w linii prostej.

To samo dotyczy powinowatych w linii prostej.

Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa również przysposabiający i przysposobiony, jednakże unieważnienie małżeństwa z powodu stosunku przysposobienia między małżonkami nie nastąpi, jeżeli stosunek ten ustał.

Przeczytaj również: Przysposobienie – co warto wiedzieć?

Czy istnieje możliwość by powinowaci jednak mogli wstąpić w związek małżeński?

Istotnym jest, że mimo ustania małżeństwa stosunek powinowactwa, tj. więzi między krewnymi małżonka – trwa nadal. Jedynie unieważnienia małżeństwa powoduje ich wygaśnięcie.

Nie istnieją jednak przeszkody prawne dla zawarcia małżeństwa z powinowatymi w linii bocznej tzn. np. z rodzeństwem rodzonym bądź przyrodnim byłego małżonka.

Co to takiego „linia prosta”?

Krewni w linii prostej to po prostu osoby, które pochodzą jedna od drugiej, czyli przodkowie i potomkowie, a więc najczęściej będą to dzieci i rodzice.

Zasadą jest, że takie małżeństwa nie są dozwolone i nie ma możliwości by poślubić np. matkę byłej żony. W sytuacjach wyjątkowych można wystąpić do sądu o udzielenie zezwolenia.

Jak stanowi art. 14 zd. 2 k.r.o. „Jednakże z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.”

Przykładowo powodem, który sąd może uznać za wystarczająco ważny jest ciąża kobiety, która jest powinowata z ojcem dziecka. Takiej parze sąd co do zasady udzieli zezwolenia. Sędzia dysponuje swobodą w zakresie podejmowania decyzji.

Zazwyczaj w tej sytuacji brane jest pod uwagę poniższe twierdzenie:

Jeżeli różnica wieku stron nie jest zbyt znaczna i brak jest zastrzeżeń co do pozytywnej wartości zamierzonego małżeństwa pod względem społecznym, nie byłoby powodu do odmowy zezwolenia na zawarcie małżeństwa.”.

Należy zatem przyjąć, że głównym kryterium w tego typu sprawach są zasady współżycia społecznego.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie rodzinnej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: adwokat rodzinny Gdańsk

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.