pokrewieńswo-co-to-jest-i-jakie-wywiera-skutki-prawne

Pokrewieństwo zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w art. 617 k.r.o. Wyróżniamy pokrewieństwo w linii prostej oraz bocznej. Określono również sposób obliczania stopni pokrewieństwa. Zapraszamy również do pozostałych wpisów z zakresu prawa rodzinnego: KIEDY UMIERA DOMNIEMANY OJCIEC oraz O czym warto pamiętać w sprawie o kontakty z dzieckiem?

Pokrewieństwo w linii prostej oraz bocznej

Według art. 61 7 k.r.o. wynika, że do pokrewieństwa w linii bocznej wystarcza posiadanie jednego wspólnego przodka. Oznacza to, że np. rodzeństwo przyrodnie będzie ze sobą spokrewnione.

Z kolei krewnymi w linii prostej są osoby pochodzące jedna od drugiej, czyli tak zwani wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.) oraz zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.)

Jak liczymy stopnie pokrewieństwa?

Art. 61 7 k.r.o. wskazuje również sposób obliczania stopni pokrewieństwa. Obowiązuje zasada, że ile urodzeń, tyle stopni pokrewieństwa. W przypadku krewnych w linii bocznej nie liczy się urodzenia wspólnego przodka. Z kolei w linii prostej nie liczy się urodzenia osoby, której stopień pokrewieństwa ustalamy.

Rodzeństwo jest ze sobą spokrewnione w linii bocznej w drugim stopniu i jest to najbliższy możliwy stopień pokrewieństwa w linii bocznej. Z kolei dziecko jest spokrewnione z matką w pierwszym stopniu w linii prostej i jest to najbliższy możliwy stopień pokrewieństwa w linii prostej.

Czy krewni mogą zawrzeć ze sobą małżeństwo?

Zgodnie z art. 14 § 1 zd. 1 k.r.o. nie mogą ze sobą zawrzeć małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwa ani powinowaci w linii prostej. Przeszkoda pokrewieństwa ma charakter bezwzględny – czyli sąd nie może wyrazić zgody na zawarcie małżeństwa przez takie osoby. Natomiast przeszkoda powinowactwa, ma charakter względny, czyli sąd z ważnych względów może wyrazić zgodę na zawarcie małżeństwa.

Wyłączenie sędziego z mocy prawa

Poza tym istotną kwestią jest to, że sędzia prowadzący sprawę swojego małżonka, krewnych, powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia jest wyłączony z mocy ustawy. Zgodnie z art. 48 § 1 pkt 2 k.p.c. sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w powyższych sprawach. Takie wyłączenie sędziego daje gwarancję zachowania bezstronności i jest elementem niezawisłości.

Prawo do odmowy składania zeznań – kiedy i komu przysługuje?

Z pokrewieństwem wiąże się również prawo do odmowy zeznań w charakterze świadka, czy również prawo do odmowy odpowiedzi na zadane pytanie, jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.

Podobnie jest w postępowaniu karnym, gdzie osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznać. Prawo to trwa mimo ustania małżeństwa lub przysposobienia.

Zakaz wykonywania czynności przez notariusza

Pokrewieństwo stanowi również przeszkodę do dokonania czynności notarialnych przez notariusza. Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnych, które dotyczą krewnych lub powinowatych notariusza w linii prostej oraz rodzeństwo osoby, której wniosek dotyczy.

Pokrewieństwo w sprawie o ubezwłasnowolnienie

Stosunek oraz stopnie pokrewieństwa służą również do wskazania legitymacji procesowej w sprawie o ubezwłasnowolnienie. Wniosek taki mogą złożyć krewni w linii prostej oraz rodzeństwo, której wniosek dotyczy. Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, zapoznaj się z naszą ofertą: adwokat rodzinny Gdańsk

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.