separacja-rozwod

W poniższym wpisie przedstawimy Wam podobieństwa i różnice między separacją a rozwodem. Mówiąc o założeniu rodziny, najczęściej przychodzą Nam do głowy obrazy dwojga kochających się osób z mniejszą czy większą gromadką dzieci, którzy wiodą szczęśliwe życie. Taki wizja jest niestety coraz rzadziej związana z rzeczywistym stanem. Liczba rozwodów z roku na rok wzrasta. Małżeństwa które przeżywają tzw. kryzys zastanawiają się czy złożyć pozew o rozwód, czy poczekać i zobaczyć czy upływ czasu pozwoli na to, by nie rezygnować z zawartego związku małżeńskiego.

Zapraszamy również do przeczytania wpisów:   wady i zalety rozwodu z orzekaniem o winie oraz wady i zalety rozwodu za porozumieniem stron

Zacznijmy jednak od wyjaśnienia pojęciowo czym jest separacja oraz rozwód.

Separacja jest instytucją istniejącą od 1999 roku. Najczęściej sprawdzi się, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Aczkolwiek z różnych powodów np. religijnych strony nie zdecydowały się na rozwód. Zasadą jest, że orzeczenie separacji ma takie same skutki jak rozwód, z różnicami zawartymi w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących instytucję separacji prawnej.

Rozwód to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód oprócz śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego i unieważnienia małżeństwa jest jedną z okoliczności kończących małżeństwo.

Wśród rozwodów można wyróżnić dwa typy

 • rozwód z orzekaniem o winie jednego z małżonków lub obojga. Sąd może zasądzić alimenty od osoby, przez którą ustaje związek małżeński na korzyść „poszkodowanej” osoby;

 • rozwód bez orzekania o winie (za porozumieniem stron)

 

 

Podobieństwa między separacją i rozwodem

 • w obu przypadkach orzeka sąd;

 • wystąpienie przesłanek pozytywnych i negatywnych;

 • zarówno orzeczenie separacji jak i rozwodu powoduje ustanie wspólnoty majątkowej pomiędzy małżonkami;

 • sąd orzeka o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi. Może ograniczyć władzę jednego z rodziców zarówno przy rozwodzie, jak i przy separacji;

 • w obu instytucjach następuje ustalenie winy rozpadu pożycia;

 • przy zaniechaniu orzekania o winie przyjmuje się, że żadne z małżonków nie ponosi winy za rozkład pożycia małżeńskiego;

 • małżonek pozostający w separacji, podobnie jak małżonek rozwiedziony, nie dziedziczy spadku w razie śmierci drugiego małżonka.

Różnice między separacją i rozwodem

 • separacja nie powoduje ustania małżeństwa;

 • po orzeczeniu separacji nie można zawrzeć nowego związku małżeńskiego;

 • separacja może być zniesiona orzeczeniem sądu, co powoduje ustanie jej skutków, a rozwód powoduje ostateczne rozwiązanie małżeństwa;
 • po orzeczeniu separacji małżonek, który na skutek małżeństwa zmienił nazwisko, nie może wrócić do nazwiska rodowego;

 • postępowanie o separację może mieć formę nieprocesową lub procesową;

 • małżonkowie po orzeczeniu separacji, jeżeli wymagają tego względy słuszności, obowiązani są do wzajemnej pomocy, tak jak w małżeństwie.

 Jak widać podobieństwa i różnice między separacją a rozwodem są znaczne i warto je znać.

Na koniec warto dodać o kosztach obu postępowań

Opłata od wniosku w sprawie o separację na zgodny wniosek stron, w postępowaniu nieprocesowym wynosi 100 zł. W przypadku separacji spornej opłata od pozwu jest stała i wynosi 600 zł.

W postępowaniu rozwodowym opłata od pozwu jest stała i wynosi 600 zł.

Opłatę od wniosku o wydanie poświadczonego odpisu orzeczenia pobiera się w kwocie 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron wydanego dokumentu.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w trakcie rozwodu lub separacji, zapoznaj się z naszą ofertą: adwokat rozwody Gdańsk

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment