nazwisko-dziecka-niby-prosta-sprawa

Nazwisko otrzymujemy w momencie urodzenia, a dokładnie w akcie urodzenie dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy mówi, że nazwisko określa przynależność dziecka do określonej rodziny. W przeciwieństwie do imienia, gdzie rodzice mają możliwość jego dowolnego wyboru – to z nazwiskiem już nie mamy takiego wyboru. Nazwisko dziecka – niby prosta sprawa… ale czasem powoduje sporo problemów. Zapraszamy również do innych wpisów z zakresu prawa rodzinnego m.in.: USTALENIE POCHODZENIA DZIECKA – JAKIE DOWODY? oraz USTALENIE OJCOSTWA DZIECKA POZAMAŁŻEŃSKIEGO

Dziecko nosi nazwisko obojga rodziców, ale mamy z tym do czynienia tylko wtedy, gdy oboje rodziców posiada to samo nazwisko.

A co kiedy każdy z rodziców ma inne nazwisko?

Gdy każdy z rodziców nosi inne nazwisko – wówczas decyzja co do brzmienia nazwiska dziecka leży po stronie rodziców. Jest ona skuteczna, gdy oświadczenia rodziców są zgodne.

Rodzice mają do wyboru trzy możliwości:

– wskazanie nazwiska matki dziecka

– wskazanie nazwiska ojca dziecka

– lub wskazanie nazwiska przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca

Wniosek jest zatem taki, że dziecko może nosić nazwisko obojga rodziców.

Nie jest określona kolejność członów nazwisk.

Tutaj zatem to rodzice mają możliwość wyboru kolejności nazwisk, które będzie nosić dziecko.

A co, jeśli rodzice nie złożą zgodnych oświadczeń?

Zgodnie z art. 88 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mamy również do czynienia z sytuacją, gdy rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń dotyczących nazwiska. Taką sytuację rozwiązuje ustawa, poprzez nadanie dziecku nazwiska złożonego. Kolejność członów nazwiska ustalana jest w ten sposób, że do nazwiska matki zostaje dołączone nazwisko ojca.

Ważną kwestią jest, że ustawa wprowadza zasadę równouprawnienia dzieci pochodzących od małżonków w taki sposób, że kształtuje nazwisko jednolicie dla wszystkich dzieci. Oznacza to, że rodzice nie mogą złożyć oświadczeń tylko co do niektórych dzieci.

Oświadczenie dotyczące nazwiska dzieci jako czynność związana z zawarciem małżeństwa

Samo złożenie oświadczenia dotyczące nazwiska dzieci jest składane w ramach czynności związanych z zawarciem małżeństwa.

Mamy tu do czynienia z sytuacją:

zawarcia małżeństwa przed urzędnikiem stanu cywilnego: oświadczenia takie składane są przez nupturientów w chwili składania oświadczeń, że wstępują w związek małżeński

lub

– przed duchownym (ślub konkordatowy): oświadczenia takie składane są przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, a treść tych oświadczeń zostaje zamieszczona w zaświadczeniu, które zostaje wydane osobom zamierzającym wstąpić w związek małżeński. Deklarację dotyczącą nazwisk składamy wówczas przy okazji podpisywania oświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Oświadczenia takie nie mają charakteru wiążącego – jeśli nie ma dzieci. Rodzice zgodnie z art. 88 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mogą później złożyć takie oświadczenia, w chwili urodzenia pierwszego dziecka.

Jeśli potrzebujesz pomocy, zapoznaj się z naszą ofertą: prawnik rodzinny Gdańsk i skontaktuj się z naszą kancelarią.

A co w razie sądowego ustalenia ojcostwa? Jakie nazwisko dziecko wówczas otrzyma?

W razie sądowego ustalenia ojcostwa to sąd nadaje dziecku nazwisko w wyroku ustalającym ojcostwo.

Wówczas jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

Jeżeli dziecko ukończyło trzynaście lat, do zmiany nazwiska jest potrzebna zgoda dziecka.

A jeśli ojcostwa dziecka nie ustalono? Jakie wówczas dziecko będzie nosiło nazwisko?

Zgodnie z art. 89 § 3 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Jeżeli ojcostwa nie ustalono, dziecko nosi nazwisko matki.

A jeśli dziecko ma nieznanych rodziców?

Zgodnie z art. 89 § 4 kro – Dziecku nieznanych rodziców nazwisko nadaje sąd opiekuńczy.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.