koszty-pogrzebu-a-spadek

Koszty pogrzebu a spadek

W świetle art. 922 §3 KC koszty pogrzebu spadkodawcy należą do długów spadkowych, jednakże wyłącznie w zakresie odpowiadającym zwyczajom przyjętym w danym środowisku.

W praktyce oznacza to, że w skład spadku wliczamy zarówno aktywa jak i pasywa. Pasywami są właśnie m. in. koszty pochówku. Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie spadkowej zapoznaj się z naszą ofertą: prawo spadkowe Gdańsk

Przeczytaj również: Odpowiedzialność za długi spadkowe

Zasiłek pogrzebowy

W 2021 roku zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł i nie jest to kwota „ruchoma” bez względu na wysokość poniesionych wydatków. Przysługuje osobie, która poniosła koszty pogrzebu. W długach spadkowych uwzględnia się różnicę między zasiłkiem pogrzebowym a rzeczywistą kwotą, którą osoba poniosła na rzecz pochówku.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

  • ubezpieczonemu;
  • osobie pobierającej emeryturę lub rentę;
  • osobie, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania;
  • członkowi rodziny ubezpieczonego, członka rodziny osoby pobierającej emeryturę lub rentę.

Co wliczamy w koszty pogrzebu?

Koszty pogrzebu to m.in. opłata za przewóz zwłok, zakup trumny, zakup miejsca na cmentarzu, zakup kwiatów, koszt nagrobka, koszt ostatniego pożegnania (tzw. stypa) oraz inne koszty związane z ceremonią pogrzebową.

 Czym w takim razie są „miejscowe zwyczaje”, którym winny odpowiadać koszty pogrzebu?

W uchwale z dnia 22 listopada 1988r., III CZP 86/88 Sąd Najwyższy wskazał, że do kosztów pogrzebu zalicza się wydatki poniesione na postawienie nieskromnego, odpowiadającego miejscowym zwyczajom nagrobka. Oznacza to tyle, że jeśli w danym środowisku przyjęte jest wystawianie nagrobków o określonej wartości, nawet jeśli nie są one skromne – do takiego samego nagrobku miała prawo osoba zmarła z tego środowiska, zatem koszty poniesione w zakresie przewyższającym zasiłek pogrzebowy będą stanowiły wówczas długi spadkowe.

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment