korzystanie z mieszkania zmarłego

Korzystanie z mieszkania zmarłego – jak to wygląda?

Spadek po bliskiej osobie potrafi nieprawdopodobnie zmienić sytuację majątkową. Nawet, jeśli spadkodawca wcześniej rozporządził majątkiem spadkowym na wypadek śmierci pozostawiając testament, chwilę po tak trudnym wydarzeniu nie jesteśmy w stanie dzielić spadku poprzez sądowy lub notarialny dział spadku. Stąd też prawo spadkowe Gdańsk przewiduje wówczas zabezpieczenie naszych faktycznych potrzeb mieszkaniowych w postaci nieruchomości.

Zgodnie z art. 923 Kodeksu cywilnego, małżonek i inne osoby bliskie zmarłemu, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu 3 miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania w zakresie dotychczasowym.

Sprawdź naszą ofertę: Stwierdzenie nabycia spadku Gdańsk

Jakie warunki trzeba spełniać?

Wszystkie osoby (małżonek lub inna osoba bliska zmarłemu) muszą jednak spełniać ustawowy warunek. Jaki? Zamieszkiwania ze spadkodawcą oraz korzystania z mieszkania i urządzenia domowego. Przez jaki okres? Do dnia jego śmierci.  To szczególnie istotne, ponieważ osoby te nie muszą być spadkobiercami po zmarłym. Nie ma znaczenia czy zmarły powołał np. swoją małżonkę do dziedziczenia po nim. Jeśli mieszkała z nim do dnia jego śmierci i korzystała z mieszkania, ma prawo pozostać w tym mieszkaniu przez 3 miesiące. Nie będzie jej wówczas obejmowało roszczenie do wynagrodzenia za korzystanie z tej nieruchomości lub z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

Czy to prawo można ograniczyć lub wyłączyć?

Co więcej, nawet spadkodawca nie może wyłączyć lub ograniczyć tego uprawnienia.

Regulacja ta nie ogranicza oczywiście uprawnień małżonka i innych osób bliskich spadkodawcy, które wynikają z najmu lokali lub ze spółdzielczego prawa do lokalu.

Nie ma tutaj również znaczenia jaki ustrój majątkowy panował między małżonkami za życia. To oznacza, że małżonek zmarłego ma prawo do korzystania z mieszkania po jego śmierci nawet jeśli za życia mieli rozdzielność majątkową. Więcej o dziedziczeniu między małżonkami przy rozdzielności majątkowej dowiesz się z wpisu: Rozdzielność majątkowa małżonków a dziedziczenie

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment