kontakty-z-dzieckiem

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W SPRAWIE O KONTAKTY Z DZIECKIEM?

Kwestia ustalenia kontaktów z dzieckiem nie jest obca parom, których związek się zakończył (czy to rozwodem, czy też w mniej formalny sposób) i dziecko mieszka na stałe z jednym rodzicem. Wówczas rodzic, który chce mieć zapewnione kontakty z dzieckiem ma do wyboru:

  1. skierowanie sprawy do Sądu celem ustalenia kontaktów z dzieckiem
    albo
  2. porozumienie rodzicielskie między rodzicami dziecka

W obydwu przypadkach trzeba pamiętać o kilku kwestiach, o czym będzie mowa poniżej i w których oczywiście może pomóc nasza Kancelaria Prawna.

Na początek trochę przepisów z kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Art. 113.
“Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.”
Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania etc) i bezpośrednie porozumiewanie się oraz utrzymywanie korespondencji. Nadto korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Sąd opiekuńczy, orzekając w sprawie kontaktów z dzieckiem, może zobowiązać rodziców do określonego postępowania. W szczególności skierować ich do placówek lub specjalistów zajmujących się terapią rodzinną, poradnictwem lub świadczących rodzinie inną stosowną pomoc.

Tyle teorii. Teraz przejdźmy do praktycznego jej zastosowania.

JAK OKREŚLIĆ ZAKRES KONTAKTÓW Z DZIECKIEM?

W skrócie – możliwie jak najdokładniej. Najlepiej określić konkretne dni tygodnia wraz z godzinami odbioru dziecka oraz godzinami oddania dziecka do miejsca jego zamieszkania, tak by uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Jeśli ustalamy np. weekendy, warto określić je według numeracji tygodnia w skali roku. Zdecydowanie ułatwi to planowanie np. urlopów.

CO Z DNIAMI SPECJALNYMI – URODZINY, IMIENINY, ŚWIĘTA etc.?

O tych szczególnych dniach również nie zapominajmy ustalając kontakty z dzieckiem. W końcu chcemy spędzić z dzieckiem również uroczystości takie jak urodziny i imieniny (nasze i dziecka) oraz święta kościelne/państwowe. Warto też pamiętać o: Dzień Ojca, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołaja, Sylwester/Nowy Rok etc.

Nawet Święto Zmarłych jest doskonałą okazją do wspominania z dzieckiem zmarłych członków naszej rodziny i odwiedzenia ich grobów.

Warto o tych dniach specjalnych pamiętać przy ustalaniu harmonogramu kontaktów z dzieckiem.

Dni te można podzielić między rodzicami:

  • godzinowo (np. kilka godzin u matki, a kilka u ojca)
  • naprzemiennie latami np. w latach parzystych Święto Bożego Narodzenia dziecko spędzi z ojcem, a w lata nieparzyste z matką.
  • dniami np. 24 grudnia u ojca, a 25 u matki, 26 znowu u ojca (wówczas obowiązuje to każdego roku tak samo)
  • łącząc podział godzinowy oraz według dni np. od 24 grudnia od 10:00 do 25 grudnia do godz. 10:00 u ojca, a od 25 grudnia od godz. 10:00 do 26 grudnia do godziny 10:00 u matki etc.

Warto być elastycznym w ustalaniu czasu spędzonego przez dziecko z rodzicami, tym bardziej, że najczęściej jest to również wspaniała okazja do przebywania dziecka razem z babciami, dziadkami oraz dalszą rodziną.

A JEŚLI MIESZKAMY BARDZO DALEKO OD DZIECKA?

Warto pamiętać, że formą kontaktów jest również utrzymywanie korespondencji oraz korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Jeśli np. mieszkamy daleko, wówczas najwygodniejszą formą komunikowania się z rodzicem będą platformy online. Sama rozmowa telefoniczna również zapewni taką możliwość, ale jest o wiele lepiej dla rodzica i dziecka, by się zwyczajnie zobaczyli w trakcie rozmowy. Taka rozmowa w formie audio-video da namiastkę spotkania „w realu”, a często stosowana pomoże odczuć brać codziennych bezpośrednich kontaktów.

Gdy ustalamy kontakty w takiej formie również należy pamiętać o konkretnych dniach i godzinach takiej formy kontaktów z dzieckiem.

Jeśli dziecko jest małe (np. kilkuletnie), wówczas pomoc w korzystaniu z tej formy komunikowania się wymaga pomocy drugiego rodzica, który na stałe z dzieckiem mieszka. Oczywiście wówczas taka forma będzie wywierała większy efekt, gdy będzie odbywać się częściej i krócej, tak by nie zniechęcić małego dziecka.

Z kolei spotkania osobiste z dzieckiem warto zaplanować uwzględniając odległość do przebycia. Czasem udaje się porozumieć z drugim rodzicem, by do spotkania doszło w połowie drogi, lub w połowie drogi rodzice przekażą sobie dziecko.

CO Z WAKACJAMI?

Te najlepiej wpisywać w harmonogram od samego początku ustalania kontaktów. Najczęściej dzielimy wakacje letnie (np. lipiec u matki, a sierpień u ojca) i ferie zimowe (pierwszy/drugi tydzień).

W trakcie tak długiej rozłąki warto zapewnić dziecku swobodną możliwość komunikowania się na odległość z drugim rodzicem, oczywiście z uwzględnieniem specyfiki spędzania wakacji. Dziecko ma wiedzieć, że może w każdej chwili zadzwonić do mamy czy taty. Jednocześnie wykonywanie telefonów do dziecka przez nadgorliwego rodzica np. co godzinę, może niepotrzebnie wzbudzać w dziecku tęsknotę i zepsuć najlepiej zapowiadające się wakacje.

CZY DZIADKOWIE TEŻ MOGĄ ŻĄDAĆ USTALANIA KONTAKTÓW Z WNUKIEM?

Oczywiście. Dziadkowie, babcie, rodzeństwo, dalsza rodzina również mogą wnioskować o umożliwienie im kontaktów z dzieckiem, jeśli nie zagrozi to dobru dziecka. Wobec tego, jeśli dziecko miało do tej pory stały i bardzo dobry kontakt z dziadkiem i babcią, wówczas babcia i dziadek mogą wystąpić do Sądu o ustalenie kontaktów z wnukiem i zapewne Sąd takie kontakty umożliwi.

 

 

CZY RAZ USTALONE KONTAKTY Z DZIECKIEM MOŻNA PÓŹNIEJ ZMIENIĆ?

Gdy zmieniają się okoliczności, przysługuje nam prawo do zawnioskowania do Sądu o zmianę dotychczas ustalonych kontaktów. Czym jest zmiana okoliczności? przykład: zmienia się harmonogram naszej pracy i nie będziemy mogli już odbierać o danej porze dziecka ze szkoły lub zmienia się miejsce naszego zamieszania na bardziej odległe.

CZY KONTAKTY Z DZIECKIEM MOGĄ ZOSTAĆ USTALONE NAWET JEŚLI POZBAWIONO NAS WŁADZY RODZICIELSKIEJ?

Kontakty z dzieckiem poza obowiązkiem są również uprawnieniem zarówno dziecka jak i rodzica. Nawet jeśli pozbawiono rodzica władzy rodzicielskiej, a dobro dziecka przemawia za utrzymaniem kontaktów z dzieckiem, wówczas takie kontakty będą nadal wykonywane.

CZY JEST OBOWIĄZEK WYKONYWANIA KONTAKTÓW Z DZIECKIEM?

Jak już napisano wyżej, kontakty z dzieckiem są uprawnieniem i obowiązkiem. Jeśli zostały ustalone przez Sąd, wówczas jest obowiązek ich wykonywania. Kogo dotyczy ten obowiązek? Rodzica, który ma ustalone kontakty z dzieckiem, jak również rodzica, który na stałe z dzieckiem mieszka. Jeśli rodzic będzie utrudniał wykonywanie tych kontaktów, jest możliwość zagrożenia mu przez Sąd karą grzywny za każdy taki przypadek. W późniejszym etapie zasądzenie takiej kary grzywny.

Jak widać kwestię kontaktów warto zorganizować przemyślanie, by ukształtować je w sposób kompleksowy oraz przejrzysty.

Jeśli potrzebujesz pomocy w ustaleniu kontaktu z dzieckiem, zapoznaj się z naszą ofertą: adwokat rodzinny Gdańsk

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment