jakie-swiadczenia-nie-mają-wplywu-na-alimenty

Rodzice obowiązanisą do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Prawdopodobnie nie każdy jednak wie, że istnieją świadczenia, które pozostają bez wpływu na zakres alimentacji.

Świadczenia niemające wpływu na alimenty:

  1. z pomocy społecznej (ustawa z dnia 13 marca 2004 roku o pomocy społecznej). Bez wątpienia są nimi zasiłek, okresowy, celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

  2. z funduszu alimentacyjnego (ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). Dla wyjaśnienia, przysługują one jeżeli dochód rodziny na osobę nie przekracza kwoty 900 zł miesięcznie.

  3. wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej (przepisy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Są one uzależnione od tego czy dziecko jest w rodzinie spokrewnionej, czy zastępczej zawodowej.

  4. wychowawcze (ustawa z dnia 11 lutego 2006 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci). Przysługuje ono w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko. Tylko w dwóch sytuacjach ZUS wypłaci świadczenie w niższej wysokości. Kiedy? Otóż, gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

  5. rodzinne (ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych). Przede wszystkim są nimi : zasiłek rodzinny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka oraz zasiłek pielęgnacyjny.

  6. rodzicielskie świadczenie uzupełniające (ustawa z dnia 31 stycznia 2019 roku o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym)

Przeczytaj również: Charakter prawny obowiązku alimentacyjnego

 Co na to orzecznictwo?

  1. Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie o sygn. akt VIII RC 523/18

Przede wszystkim, zasiłek potocznie zwany “500 plus” oraz zasiłek rodzinny nie może mieć wpływu na wysokość obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dziecka. Z pewnością zasiłek ten powinien być przeznaczony na poprawę warunków wychowawczych dziecka, na koszty związane z rozwojem jego zainteresowań, na dodatkowe potrzeby dziecka

  1. Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie o sygn. akt II Ca 171/19

Usprawiedliwieniem działania powoda nie mogła być okoliczność, że matka małoletnich uzyskała dodatkowe świadczenie wychowawcze z rządowego programu „500+”. Bezsprzecznie z art. 135 § 3 pkt 3 k.r.o. wprost wynika, iż na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają świadczenia wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Reasumując, oznacza to, że m.in przyznanie świadczenia 500 plus nie jest podstawą do obniżenia alimentów na dziecko. Jeśli potrzebujesz pomocy przy alimentach, zapoznaj się z naszą ofertą: prawnik alimenty Gdańsk

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.