blad-w-akcie-stanu-cywilnego

W idealnym świecie dokumenty otrzymane z urzędu, który się specjalizuje w wydawaniu takich aktów są zawsze bezbłędne. Niestety, w idealnym świecie nie żyjemy, stąd po otrzymaniu dokumentów warto je od razu sprawdzić. Czasem zdarza się błąd w akcie stanu cywilnego. Co można z tym zrobić? Przeczytaj również inne nasze wpisy z zakresu prawa rodzinnego oraz spadkowego m.in. NAZWISKO DZIECKA – NIBY PROSTA SPRAWA.. czy ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DŁUGI SPADKOWE

Błąd w akcie stanu cywilnego – dlaczego to ważne?

Dlatego, że choćby tzw. literówka może już nieźle namieszać. Nieusunięta w porę zostanie powielana w kolejnych dokumentach, co w konsekwencji doprowadzi do znacznych niezgodności w danych, które będą stanowiły przeszkodę np. dla stwierdzenia nabycia spadku, wpisania nowego właściciela w księdze wieczystej itd.

W jaki sposób sprostować akt stanu cywilnego?

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego może złożyć, w myśl art. 36 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, osoba zainteresowana, prokurator lub kierownik urzędu stanu cywilnego.

Zgodnie z §1 artykułu 35 ustawy o aktach stanu cywilnego:

akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się:

– z urzędu

– na wniosek osoby, której ten akt dotyczy, lub jej przedstawiciela ustawowego,

– na wniosek osoby mającej w tym interes prawny

lub

prokuratora.

Z kolei jeżeli sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się z urzędu lub na wniosek innej osoby niż ta, której akt dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia tę osobę o zamiarze sprostowania lub o złożeniu wniosku o sprostowanie aktu stanu cywilnego.

Jeżeli sprostowania aktu małżeństwa dokonuje się na wniosek jednego z małżonków, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia o złożeniu wniosku drugiego małżonka.

Kierownik urzędu stanu cywilnego, dokonując sprostowania, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.

Czasem zdarza się, że konieczne do prostowania akty są tak stare, że nie znajdują się już w USC, lecz w Archiwum Państwowym.

Co wtedy?

Wówczas wnioskując o sprostowanie aktu stanu cywilnego na podstawie materiałów archiwalnych, do wniosku należy załączyć uwierzytelniony odpis lub wypis. Albo uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów.

Kiedy akty stanu cywilnego prostuje Sąd?

Powyższy artykuł dotyczy jednak sytuacji, w której niezgodności występują w obrębie jednej osoby. Co jeśli chcemy usunąć błąd konsekwentnie powielany u wielu osób, w wielu aktach? Wówczas z wnioskiem o sprostowanie niepoprawnych aktów będziemy musieli kierować się do sądu, załączając wszystkie niezbędne dokumenty.

Art.  36 ustawy o aktach stanu cywilnego stwierdza, że:
“Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzędu stanu cywilnego, jeżeli:
1)  sprostowanie aktu stanu cywilnego jest niemożliwe na podstawie akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innych aktów stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych albo zagranicznych dokumentów stanu cywilnego, o których mowa w art. 35 ust. 2;
2)  sprostowanie aktu stanu cywilnego przez kierownika urzędu stanu cywilnego nie jest możliwe wyłącznie na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 1.”

We wniosku należy nakreślić, w jaki sposób błąd z akcie stanu cywilnego winien być zmieniony. Z kolei w uzasadnieniu należy wskazać powód, dla którego o sprostowanie występujemy.

A co w sytuacji, gdy akt stanu cywilnego nie zawiera wszystkich wymaganych danych?

Wówczas nie wnioskujemy o jego sprostowanie, lecz o jego uzupełnienie. Ale to już jest temat na całkiem inny wpis na blogu.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie aktu stanu cywilnego, zapoznaj się z naszą ofertą: adwokat rodzinny Gdańsk

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.

Leave your comment