alimenty-od-dziadkow

Alimenty od dziadków – jak uzyskać i kiedy?

W sytuacji, gdy drugi rodzic nie płaci alimentów możemy starać się o alimenty od dziadków. Art. 132 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje 3 takie sytuacje:

  1. Tylko jeden z rodziców żyje i nie pokrywa on kosztów usprawiedliwionych potrzeb dziecka,

  1. Oboje rodziców żyją, jednak rodzic zobowiązany do alimentacji nie jest w stanie nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi np. wskutek zachorowania na poważną chorobę,

  1. Otrzymanie niezbędnych dla uprawnionego środków utrzymania w odpowiednim czasie jest niemożliwe bądź znacznie utrudnione z różnych powodów, np. brak możliwości nawiązania kontaktu z zobowiązanym w pierwszej kolejności.

Co istotne obowiązek zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wówczas, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przesłanek wskazanych w przepisie art. 132 k.r.o., nie można też żądać alimentów od wszystkich swoich krewnych w linii prostej jednocześnie.

Alimenty od dziadków nie są tożsame z alimentami od rodziców. Są to dwa odmienne świadczenia. W przypadku rodziców przesłanką zasądzenia alimentów jest niemożność samodzielnego utrzymania się przez dziecko. Natomiast w przypadku innych krewnych odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do świadczeń, które pozwalają uprawnionemu wyjść z niedostatku. Przesłanką jest wówczas właśnie niedostatek, zatem poza jedną z trzech ww. przesłanek dodatkowo po stronie powoda musi zachodzić tzw. niedostatek.

Jak uzyskać alimenty od dziadków?

W Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego należy złożyć pozew. W pozwie powinniśmy wskazać koszt utrzymania małoletniego oraz uprawdopodobnić, że pozwany jest w stanie płacić świadczenie. Zgodnie bowiem z art. 135 §1. kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Warto również pamiętać, że zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z dnia 6 marca 1980 roku, sygn. IV CR 129/80 pobieranie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego nie jest przeszkodą do dochodzenia uzupełniających alimentów od dziadków, jeżeli usprawiedliwione potrzeby małoletniego nie są w całości zaspokojone.

Jeśli masz problem natury alimentacyjnej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: adwokat alimenty Gdańsk

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.