alimenty-na-rodzica

Alimenty na rodzica

Nie dziwią nas alimenty rodzica względem dziecka, jednak sytuacja odwrotna czyli alimenty na rodzica nierzadko budzi wręcz oburzenie. Dzieje się tak, bowiem często wyobrażamy sobie, że rodzic występujący do swojego pełnoletniego dziecka o alimenty sam uprzednio tych obowiązków nie wypełniał. Jednakże polskie prawo jest sformułowane w taki sposób, że obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej. Więc również dzieci względem rodziców.

 Kolejność wykonywania obowiązku alimentacyjnego

  1. Małżonek

  2. Zstępni

  3. Wstępni

  4. Rodzeństwo

Jak widać powyżej, dopiero kiedy nie uzyskamy alimentów od małżonka, możemy pozwać o alimenty naszych zstępnych, czyli dzieci. A kiedy nie uzyskamy alimentów od małżonka? Na przykład, gdy małżonek zmarł bądź również znajduje się w niedostatku.

Przeczytaj również: Alimenty na rzecz małżonka – kiedy przysługują?

Jak uzyskać alimenty od dziecka?

W celu uzyskania alimentów od dziecka, rodzic musi wnieść o nie pozew do sądu. Dzieci, które pozywamy muszą być oczywiście pełnoletnie. Nie istnieje możliwość pozwania o alimenty niepełnoletnich dzieci, nawet kiedy ich sytuacja majątkowa pozwalałaby na utrzymanie rodzica.

Kolejną przesłanką do uzyskania alimentów od dziecka, jaką rodzic musi spełnić, jest wykazanie, że znajduje się w niedostatku.

Co rozumiemy przez “niedostatek”?

Niedostatek to sytuacja, w której osoba nie ma możliwości zapewnienia sobie własnym staraniem egzystencji na minimalnym poziomie. Wskazuje się na niemożność czynienia wydatków pozwalających na normalne życie. Godne czyli jakie? Czyli prowadzone na godziwym poziomie, adekwatnym do potrzeb danej jednostki (zarówno materialnych, jak i niematerialnych). Nie ma możliwość, aby za osobę znajdującą się w niedostatku uznać osobę, która nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości finansowych.

Czym są “możliwości finansowe”?

Co jednak najistotniejsze dorosłe dziecko musi mieć możliwości finansowe, które pozwolą mu na ewentualne wspomaganie rodzica świadczeniem alimentacyjnym. Zasądzając alimenty sąd powinien rozpatrzyć interes obu stron postępowania. Nie powinno dojść do sytuacji, w której zobowiązana do świadczenia alimentacyjnego zostaje osoba, która nie ma możliwości zarobkowych oraz majątkowych, by je spełniać. Oczywiście sąd się tego nie domyśli, musi mieć możliwość powzięcia takiej informacji, co w praktyce przekłada się na obowiązek pozwanego do wykazania, że np. również znajduje się w niedostatku. Nierzadko pełnoletnie dziecko będzie miało inne zobowiązania, swoją rodzinę i wydatki, co przełoży się na brak możliwości do finansowego wspomagania rodzica.

Zapoznaj się z ofertą naszej kancelarii: prawnik alimenty Gdańsk

Jak ustrzec się alimentów na rzecz rodzica?

Rodzic nie interesował się Tobą do momentu awansu w nowej pracy? Nie było go przy Tobie kiedy potrzebowałeś wsparcia? nie wywiązywał się z podstawowych obowiązków?  może miał ograniczoną władzę rodzicielską i nagle wyłania się niczym grzyby po deszczu w postaci listonosza z kopertą? Otwierasz, a tam nic innego jak… pozew o alimenty. Sam nie wiesz, czy cieszyć się z w końcu nawiązanego kontaktu, czy jednak wolałbyś ów pozew spalić rytualnie w ogrodzie? Poniżej nieco mniej radykalne sposoby na uchylenie się od świadczenia alimentacyjnego na rzecz rodzica.

Sposoby na uchylenie się od świadczenia alimentacyjnego na rzecz rodzica

    1. Przede wszystkim, tak jak już zostało wspomniane powyżej strona pozwana może wykazać, że dochody, które uzyskuje oraz wydatki, które ponosi nie pozwalają jej na wspomaganie rodziców świadczeniem alimentacyjnym. Niestety, zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów sąd nie jest związany materiałem dowodowym, który zostanie mu przedstawiony. Jednakże im więcej dowodów wykażemy tym większa szansa, że sąd uzna je za wiarygodne.

    2. Można również „ugryźć to” z zupełnie innej strony, poprzez wykazanie, że powód ma wystarczające możliwości zarobkowe by samodzielnie utrzymać się na godnym poziomie. Problem polega na tym, że najczęściej będą to osoby w podeszłym wieku. Źródłem utrzymania takich osób zwykle jest emerytura bądź renta (stosunkowo niska w Polsce), a stan ich zdrowia nierzadko nie pozwoli na podjęcie się pracy zarobkowej. A może ma środki pieniężne w banku? albo mieszkanie, które wynajmuje i z którego czerpie dochód? Może ostatnio otrzymali spadek? Warto to wszystko sprawdzić i na to się powołać przed Sądem.

    3. Zważając na powyższe zdecydowanie najlepszym sposobem na uchylenie się od alimentów na rzecz rodzica jest wykazanie, że zasądzenie niniejszych alimentów byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Nie istnieje żaden katalog zasad współżycia społecznego, więc wykazanie, że zasądzenie alimentów stałoby z nimi w sprzeczności powinno polegać na wykazaniu niesprawiedliwości, jaka wiązałaby się z ewentualnym zasądzeniem alimentów. W praktyce rodzic, który nie opiekował się dzieckiem, nie łożył na jego utrzymanie, nie interesował się nim bądź nawet się nad nim znęcał nie powinien otrzymać korzystnego dla siebie wyroku.

 

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.