alienacja-dziecka-jak-sie-bronic

Wielu rodziców decyduje się rozstać kiedy ich wspólne dziecko jest jeszcze małoletnie. Wówczas albo między sobą, albo sądownie – poprzez ugodę ustalają jak będą wyglądać ich kontakty z dziećmi w tej nowej rzeczywistości. Najczęściej dziecko zostaje przy jednym z rodziców, a drugi rodzic ma ustalone z nim kontakty, tj. przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, także komunikacji elektronicznej.

Formy utrudniania kontaktów

Niestety czasem kontakt staje się utrudniony wskutek działań jednego z rodziców, np. niewydawanie dziecka na spotkania, wywożenie dziecka ze stałego miejsca zamieszkania w dni, w które przypadają kontakty, uniemożliwianie kontaktu telefonicznego i elektronicznego.

Przeczytaj: Utrudnianie kontaktów z dzieckiem, a pandemia COVID-19

Dlatego konieczna wówczas jest świadomość, że rodzic, który pada ofiarą takich zachowań nie pozostaje bezradny. Ustawodawca przewidział odpowiednie narzędzia, którymi można się „bronić” w podobnych sytuacjach. Szczególnie ważne jest, aby uzmysłowić dziecku, że nam na nim zależy i naprawdę mimo tych trudności zrobimy wszystko, by się z nim widzieć. Ten problem szczególnie narasta w okresie świątecznym, dlatego poruszamy go teraz.

Jak egzekwować swoje prawa do kontaktów?

Pierwszym krokiem, który możemy podjąć jest wniosek o egzekucję kontaktów. Należy go złożyć w najbliższym, właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka sądzie rejonowym. Wówczas zostanie wszczęte postępowanie, podczas którego sąd może zagrozić matce nakazem zapłaty kary pieniężnej za niestosowanie się do oficjalnych regulacji sądowych.

W przypadku braku spodziewanych rezultatów, sąd może nakazać zapłatę ustalonej sumy za każdorazowe naruszenie ustaleń sądu.

Jaka może być wysokość kary?

Wysokość kary ustala się indywidualnie biorąc pod uwagę możliwości finansowe rodzica, który będzie ją ponosił. Zazwyczaj wysokość takiej grzywny oscyluje w granicach 100-700 złotych za każdorazowe utrudnianie kontaktu.

Nie jest jednak wykluczone zasądzenie o wiele wyższej kwoty.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie związanej z utrudnianiem kontaktu z dzieckiem, sprawdź naszą ofertę: prawnik alimenty Gdańsk

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszamy Cię do kontaktu z naszą Kancelarią:
58 354 10 88 lub email: info@kancelaria-temida.com

Skorzystaj z pomocy adwokata z naszej Kancelarii Prawnej w Gdańsku nawet bez wychodzenia z domu!
Umów się na poradę w Kancelarii Adwokackiej, wideoporadę lub poradę telefoniczną.